87 omkomne i 2021

Mange dødsulykker i år – 50% frontkollisjoner

Hittil i år har 25 personer mistet livet på norske veier. Det er nesten dobbelt så mange som på samme tid i fjor.

Flest omkomne er det i Rogaland, der sju personer har omkommet i trafikken så langt i år. Nest flest omkomne er det i Innlandet og Viken med fem døde i hvert fylke. 

Det viser tall fra Statens vegvesen.

Det er 11 flere omkomne i år enn på samme tid i fjor.

– Det er ulike grunner til de mange dødsulykkene, og vi oppfordrer alle trafikanter til å være oppmerksomme og følge trafikkreglene utover våren, slik at vi sammen kan snu den negative utviklingen, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

FOR MANGE OMKOMNE: Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, liker ikke utviklingen.
FOTO: KNUT OPEIDE / STATENS VEGVESEN

Antall døde i trafikken de fire første månedene

Fylke201420152016201720182019202020212022
Viken1577032735
Oslo201110102
Innlandet112223425
Vestfold og Telemark222110321
Agder140120101
Rogaland214310107
Vestland413302010
Møre og Romsdal110124010
Trøndelag218311211
Nordland211213303
Troms og Finnmark043121240
Sum322331181616241425

Størst økning er det i Rogaland, Innlandet og Nordland.

Rogaland, Innlandet og Viken har flest drepte så langt i år. Bare Møre og Romsdal, Troms og Finnmark og Vestland har så langt i år ingen trafikkdrepte.

Rekordmange dødsulykker i april – halvparten i møteulykker

Nesten halvparten av dødsulykken så langt i år har skjedd i april. 12 personer mistet livet i trafikken i april. Det er en betydelig økning i forhold til samme måned i fjor.

– Det har vært en tung måned for trafikksikkerheten, sier Ranes.

21 menn og fire kvinner omkom i trafikken i årets fire første måneder. Det er ingen barn blant de drepte, men ni av dem er unge mennesker i alderen 16–34 år.

50% av de omkomne har vært i frontkollisjoner så langt i år. Illustrasjonsfoto: iStockPhoto

14 omkom i personbil, tre i sykkelulykker, der en var elsparkesykkel, og to dødsulykker på motorsykkel. Tungbil er involvert i ni av ulykkene.

Om lag halvparten av de omkomne i årets første måneder døde i møteulykker, men det er også mange utforkjøringer.