Lover belysning på hele E16

Det blir belysning hele veien på ny E16 gjennom Jevnaker. Men lyset blir svakere på nattetid.

Ny E16 vil belyses fra Eggemoen til Olum, sier Pål-Steinar Karlsen, byggeleder for Statens vegvesen på prosjektet E16, i følge Ringerikes Blad (09.12.2020).

– Belysningen vil ha dimming på natten. Det betyr lavere effekt, som miljøtiltak for å redusere lysforurensing og strømforbruk, opplyser han vi- dere. På E16 vil lysene bli dimmet ned mellom klokken 2300 og 0500.

– Det var vurdert å droppe belysning utenfor kryssområdene, men av hensyn til kjørekomfort og trafikksikkerhet ble det allikevel besluttet å belyse veien, sier han.

At man har droppet belysningen på nye E6 ved Stange, kjenner han til. Men løsningen som ble brukt der er ikke nødvendigvis overførbar til Jevnaker.

– På E6 er det lagt inn belysning i midtdeler og på kanttolper, slik at man skal oppnå optisk ledning. Det er blandede erfaringer med hvor godt dette fungerer, samt at denne løsningen kun er marginalt billigere, på grunn av like mange kabler og grøfter. Da får man bedre effekt av belysning, og det ble altså i stedet lagt inn dimming om natten, opplyser han.

Alle nye motorveistrekninger skal utstyres med veilys. Dette er Vegdirektoratets konklusjon etter en bred høring i 2017 hvor fordelene med veilys er veid mot besparelsene ved bygge uten belysning.

Effektivt trafikksikkerhetstiltak

Vegbelysning er et effektivt trafikksikkerhetstiltak ,i følge Transport økonomisk institutt. Siste utgave av Trafikksikkerhetshåndboken opplyser at vegbelysning på tidligere ubelyst ve reduserer antall dødsulykker i mørke med 52 % og antall personskadeulykker i mørke med 26 %.