Faksimile fra Avisa Nordland

Lensmann tok opp rekkverk som henger og slenger med fylket

Lensmann Ronny Borge sitter igjen med en positiv følelse etter møtet om manglende sikkerhet med Nordland Fylkeskommune. Jeg har blant annet minnet om utfordring med resten av FV830 med rekkverk som henger og slenger, skriver Avisa Nordland i dag den 9. november 2020.  

Tidligere i høst skrev lensmannen et brev fra politiet til veieier, Nordland fylkeskommune om sikkerheten, som han også tidligere ar omtalt som manglende.

Til stede i møtet var Nordland fylkeskommune, representanter fra helse og Salten Brann, og ifølge Borge selv fant møtet sted etter mange innspill fra flere hold.

Borge belyste blant annet at tunnelene har dårlig belysning, at det ofte er mørkt og vått, dårlige reflekser, manglende telefondekning, ingen sikkerhetsutstyr, dårlig eller manglende veimerking, begrensning i dekning for nødnett og at det tidvis er dårlig dekke.

Fra Avisa Nordland

– Jeg har også minnet om utfordring med resten av FV830 med rekkverk som henger og slenger og manglende mobildekning, skriver han i et innlegg på Facebook.

1 kommentar

  1. […] uken. Strekningen har lensmann Ronny Borge tidligere advart om. I oktober i fjor sendte lensmannenet brev til veieier (Nordland fylkeskommune), der han uttrykte bekymring for sikkerheten langs hele fylkesvei 830 mellom Finneid og Sulitjelma. […]