– La snøen komme og jula starte!

– Trafikantene skal ha en trygg reise hjem til familien når vinteren kommer, og de kan være sikre på at de kommer frem til riktig tid selv om det snør. Nye Veier og vår entreprenør Risa skal sørge for at veiene er åpne, riktig saltet og brøytet gjennom juleperioden. Nye systemer med sensorer bestemmer når og hvor det skal saltes. Dette er helt nytt i norsk sammenheng, og fremtiden for vedlikehold av veier på vinteren.

Det sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier.

Status på veiene følges enklest via mediene og veitrafikksentralen. 

Risa og Nye Veier har en viktig oppfordring til trafikantene:
Aldri kjør forbi bilene når de brøyter og salter.
Aldri kjør mellom bilene i kolonnen.
Vær spesielt oppmerksom hvis du bruker fartsholder
Vær spesielt oppmerksom på farten når det saltes og brøytes. Kolonnen går i  40 km/t når det saltes og brøytes. 
Ta høyde for at sjåførene i brøytetoget har vanskelig for å oppdage de som kjører forbi innimellom.Når du kommer bak en kolonne som salter og brøyter er det vanskelig å se bredden på plogen foran og plogen på siden.
Brøytekolonnen tar stor plass.

Entreprenøren Risa skal salte og brøyte flere viktige motorveier for Nye Veier: E18 gjennom deler av Agder fra Tvedestrand til Arendal, E18 gjennom Telemark fra Rugtvedt til Dørdal og E6 fra Kolomoen til Moelv i Innlandet. Nye Veier drifter cirka 80 kilometer med motorvei sammen med Risa AS. De vant anbudskonkurransen, som har en kostnadsramme på 500 millioner kroner. I løpet av fem år kan driftsentreprenøren få ansvaret for 125 kilometer med motorvei.

Nå kan jula starte og snøen komme for Risa og Nye Veier har gjort de nødvendige forberedelsene for vinteren. De neste månedene er de mest krevende for drift og vedlikehold av motorveier. Brøyting, salting og vedlikeholdet styres med avanserte sensorer og systemer. I tillegg kommer den viktige erfaringen fra mannskapet i brøytebilene.

– Menneskelig erfaring og sensorer skal sikre at reisen blir trygg for trafikantene og kostnadene lavere for fellesskapet. Det er sikkerheten og nytten for trafikanten, som bestemmer når og hva som skal vedlikeholdes. Resultatet er at veiene er mer åpne og lavere kostnader for driften, forklarer Hobbesland.

Risa har driftet veiene for Nye Veier i litt over ett år. Erfaringene er begrenset i tid.
– Sist vinter var mildere enn forventet, og driften ble rimeligere. I tillegg reduserer effektive løsninger kostnadene. Lavere kostnader deles i tre hoveddeler. En del går til reserver for tøffere vintersesonger, en del til bonus for Risa for godt arbeid, og en del som gir reduserte kostnader for Nye Veier, sier Hobbesland.

– Åpen vei, trygg reise og god tilstand er viktigst for de som bruker veiene. Vi måler Risa på disse punktene, og hvordan de gjør jobben for trafikanten. Gjør de jobben godt betaler vi bonus når de leverer bedre enn vi forventer. Trafikantene kan være trygge gjennom vinteren. Vi jobber etter beste praksis, og styrer vedlikeholdet innenfor lovverket, regler og rammer. Når behovet for brøyting og salting styrer arbeidet så blir resultatet bedre for bilistene og det gir sikrere vei for pengene, utdyper Hobbesland.

Kjell Tore Andersen og Roger Tangen fra Risa as er klar til å brøyte og salte for Nye Veier på E18 mellom Arendal og Tvedestrand. For Nye Veier er det sikkerheten og nytten for trafikanten, som bestemmer når og hva som skal saltes og brøytes. Resultatet er at veiene er mer åpne og lavere kostnader for driften.

Risa tar utvikling og innovasjon på alvor i arbeidet med kontrakten.
– Vi må tenke nytt, og Nye Veier er med på våre ideer. Ett eksempel er at vi har god gjenbruk av lette asfaltbaljer til frakt av salt. Videre utnyttes vegnettet på E6 som tillater 60-tonns totalvekt på vogntoget. Nye Veier sparer 600 000 kroner på dette. Fordi vi kan ta med oss åtte tonn ekstra med salt på hver tur. Da kan vi kutte 26 turer med vogntog mellom Stange og Oslo per år, og dette sparer oss for 26 000 kilometer i kontrakten, som i tillegg gir en betydelig miljøbesparelse forklarer Bjørn Risa, daglig leder i Risa.

– Ett år ut i kontrakten og det hele fungerer veldig bra. Vi og Nye Veier kan i sanntid se hvilke oppgaver vi har gjennomført og ressursene som er brukt. Dette er viktig når vi får betalt for det vi faktisk gjennomfører av arbeid. Vi er åpne om kostnader og besparelser. Da blir det mindre rapportering og mer tid til vedlikehold. Samarbeidet preges av at vi sammen finner de beste løsningene for trafikantene, sier Risa. Han legger til:
– Vi blir hele tiden målt på hva vi gjør av Nye Veier. Det er positivt for oss. Når vi leverer bra blir det bonus, og det første året oppnådde vi en pen bonus.

Arbeidet med Risa er i startfasen. Risa og Nye Veier ser stort potensial til å gjøre driften bedre for trafikantene og rimeligere for fellesskapet.

– Vi har forandret norsk veibygging siste fem år. Nå utfordrer vi og tenker nytt gjennom vårt samarbeid med markedet og leverandørene. Markedet utvikler nye løsninger og filosofier, og vi ønsker ny teknologi velkommen. Vi konsentrerer oss om effektiv drift og vedlikehold til det beste for trafikantene. Trafikantenes sikkerhet langs veien og at de kommer frem til riktig tid er styrende for vårt arbeid, forklarer Hobbesland.

Risa skal drifte Nye Veiers motorveier.
Kontrakten er på fem års varighet.Kostnadsramme på 500 millioner kroner.
Risa drifter E18 Tvedestrand – Arendal (23 km), E18 Rugtvedt-Dørdal (17 km) og E6 Kolomoen – Moelv(43 km).
Risa kan få ansvaret for drift av totalt 125 kilometer motorveiRisa får ansvaret for viktige deler av E6 i Trøndelag og E39 i Agder i løpet av perioden.Salting, brøyting, vask av tunneler, rydde søppel, slå gresset, overvåke miljø og mye mer.
Nye Veiers mål for driften av veiene:
99,95 prosent åpent
36 prosent spart tid per reisende
20 prosent lavere driftskostnad
75 prosent lavere utslipp av CO2 innen 2030