Jobber for å gjenåpne de første bruene i neste uke

Statens vegvesen er nå i siste fase av spesialinspeksjonene av de 14 bruene som ble stengt etter at Tretten bru falt ned. Det ligger an til at de første bruene kan gjenåpnes i neste uke.

Foto over: Fra spesialinspeksjonen av Skubbergsenga bru, som krysser riksveg 2 i Eidskog kommune, Innlandet. (Foto: Statens vegvesen).

Den 16. august stengte Statens vegvesen 14 fagverksbruer av tre, altså bruer med lignende konstruksjon som Tretten bru. Dette ble gjort som et føre var-tiltak, inntil vi vet mer om årsaken til at Tretten bru på fylkesveg 254 i Innlandet kollapset.

– Vi vet at de stengte bruene skaper store utfordringer for trafikantene. Vi har jobbet intenst med å inspisere hver enkelt av bruene, analysere inspeksjonsresultatene, og sammeligne disse med det vi vet om mulige årsaker til brukollapsen på Tretten, sier Morten Wright Hansen, seksjonssjef for Inspeksjon og sikkerhet i Vegdirektoratet.

– Vi vet fortsatt ikke den konkrete årsaken til at Tretten bru falt ned, men vi kjenner de mekanismene og svakhetene som kan ha bidratt til at det skjedde. Vi jobber derfor etter eliminasjonsmetoden: Vi går gjennom konstruksjonene og inspeksjonsresultatene for den enkelte bru for å kunne utelukke at det samme kan skje der. Når alle muligheter til svikt er utelukket så kan den brua åpnes for trafikk, sier Morten Wright Hansen.

Når bruene åpnes kan det likevel hende at det, av hensyn til sikkerheten, vil være begrensninger i bruken, for eksempel gjennom lysregulering, sentrisk kjøring, eller at kun et visst antall kjøretøyer kan være på brua samtidig. Der det er behov for det vil bruene bli fulgt opp med hyppigere inspeksjoner i tida som kommer.

Det er den enkelte brueier som tar endelig beslutning om at ei bru skal åpnes. 
– Vi kan love at de 14 stengte bruene åpner så fort som overhodet mulig, og vi jobber for at de første bruene kan åpnes allerede i neste uke. Men vi skal være helt sikre på at det som skjedde på Tretten ikke kan skje på noen av de andre, sier Morten Wright Hansen.

Spesialinspeksjonene innebærer gjennomgang, kontrollregning og analyse av:

  • Knutepunkter og skjøter – spesielt med hensyn til svekkelser, mangler mm.
  • Alle opplagringer skal undersøkes spesielt og fotograferes.
  • Alle skrudde forbindelser skal sjekkes.
  • Sveisede forbindelser skal sjekkes.
  • Deformasjon og setninger skal registreres.

 Oppdatert informasjon om stengte veger finnes på www.vegvesen.no/trafikk.