Internasjonal foreleser til Vegsikringskonferansen 2023

Dr. Eva M. Eichinger-Vill jobber som konsulent for Verdensbanken og UNECE innen trafikksikkerhet (ingeniørfag), veiarbeidssikkerhet, trafikksikkerhetsrevisjoner og sertifisering, utvikling av trafikksikkerhetsprogrammer inkludert KPI-er samt vurdering av trafikksikkerhetsstyringskapasiteten til offentlige myndigheter.

Det transeuropeiske nord-sør-motorveiprosjektet (TEM) ble igangsatt for å lette veitrafikk i Sentral-, Øst- og Sørøst-Europa, og for å bistå med prosessen med å integrere europeiske transportinfrastruktursystemer.

Store infrastrukturprosjekter som implementeres for å forbedre effektiviteten, sikkerheten og miljøytelsen til TEM Backbone Network, er ofte ledsaget av risiko under konstruksjon, rehabilitering og vedlikeholdsarbeid. Arbeidssoner utgjør spesifikke risikoer ikke bare for trafikantene som kjører gjennom komplekse arrangementer av skilt, veimerking og kjørefeltendringer, men også for arbeiderne som utfører veiarbeidet. Disse risikoene er hovedsakelig et resultat av konkurransen mellom arbeidere og bilister om den begrensede veiplassen som er tilgjengelig i arbeidssonene.

Du kan møte Dr. Eva M. Eichinger-Vill på Vegsikringskonferansen 2023.