I full gang med å drive tunnelene i Lyngdal

Siden oktober har det vært aktivitet på Nye Veier-prosjektet i Lyngdal, hvor Joint Venture Implenia Stangeland frem mot 2025 bygger firefelts motorvei mellom Herdal og Røyskår. 29. mars 2022 ble det avholdt en markering for oppstart av tunneldriften sammen med ordfører Jan Kristensen i Lyngdal kommune og andre sentrale personer fra administrasjonen til Herdal.

Foto over: Adler Enoksen (prosjektleder Joint Venture Implenia Stangeland), Jan Kristensen (ordfører i Lyngdal kommune) og Harald J. Solvik foran Rossåstunnelen som nå er 28 meter lang i østgående løp og 72 meter lang i vestgående løp. Nye Veier AS.

– En gledens dag, stråler prosjektsjef Harald J. Solvik på vegne av byggherren under markeringen.

Landskapet formes, og forbipasserende ser nå konturen av den nye motorveien i Herdal, øst for Lyngdal. Den 9,7 km lange etappen består blant annet av sju brukonstruksjoner og to tunneler. Tunnelmassene brukes internt i linja for å bygge opp strukturen i dagsonen.

– Å få en god start betyr mye for videre fremdrift, og det er gledelig og se positivt engasjementet både fra kommunen og lokalbefolkningen, sier Solvik. Det å få markere oppstart av tunneldriften gir oss en mulighet til å vise fremdriften i anlegget.

I skrivende stund er det skutt 309 salver, herav 116 salver i tunnel. Det var på Røyrskår den første salven ble detonert i midten av februar, og det er drevet 170 meter med tunnel av den totalt 2700 meter lange Kålåstunnelen.

– Estimert gjennomslag er sen høst 2023, sier Adler Enoksen, prosjektleder for Implenia Stangeland. Kålåstunnelen drives fra vest til øst, mens den 3400 meter lange Rossåstunnelen drives i begge retninger, fra Foss og Herdal. Forventet gjennomslag for den lengste tunnelen er sommeren 2023. Det betyr at det er tre tunnelrigger og 12 drivelag tilknyttet prosjektet. Totalt er det nå 170 personer i aktivitet, inkludert lokale underleverandører som TT Anlegg og Lindland Maskin.