Her kan du se dine tillatelser på godkjent arbeidsvarsling

Fra 16. september 2021 utvidet Statens vegvesen tjenesten med en samlet oversikt over tillatelser på arbeidsvarslingssøknader innsendt fra mai 2021.

Bedre oversikt over dine tillatelser

–Mange entreprenører har et stort antall arbeidsvarslingssøknader på gang samtidig, og det kan være lett å miste oversikten. Vi har derfor laget en egen oversikt på Din side hvor alle søknader kommer opp samlet, viser status på hver enkelt søknad og hvilke tillatelser som er gitt, sier Fred Anton Mykland, avdelingsdirektør for Transport øst i Statens vegvesen.

På Din side kan du blant annet se:

  • Oversikt over egne og virksomhetens søknader
  • Oversikt over hvilke tillatelser som er gitt
  • Søknader som er sendt inn
  • Søknader under utarbeidelse
  • Søknader som er mangelfullt utfylt og saksbehandler har bedt om mer informasjon

Raskere saksbehandlingstid

– Dersom man har behov for å søke om forlengelse eller gjøre endringer i allerede godkjente tillatelser vil det nå kunne gjøres enklere. Målet er å effektivisere prosessene for både søker og saksbehandler. I tillegg sikrer vi at alle søknader behandles likt, forteller Mykland.

Bedre brukeropplevelse og forenklet arbeidsprosess

Den nye nettbaserte løsningen for søknad om arbeider på og ved veg som ble lansert i november i fjor har vært svært vellykket for både brukerne og Vegvesenet.

– Digital arbeidsvarslingssøknad har gitt en bedre brukeropplevelse og søknadsprosessen har både blitt mer strømlinjeformet og effektiv. Saksbehandlingstiden har gått ned og etter hvert som flere funksjoner kommer på plass vil vi kunne hente ut store gevinster internt, avslutter Mykland.

Statens vegvesens fortsetter arbeidet med forbedring og videreutvikling av søknaden.