Her er vegene Vegvesenet planlegger i 2023

Statens vegvesen fortsetter planleggingen av 44 vegprosjekt i 2023.

Regjeringen har det siste året varslet mindre penger til veginvesteringer de neste årene enn i gjeldende Nasjonal transportplan. Det gjør at det også er behov for mindre planlegging av nye vegprosjekt.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen, mener det er naturlig å skyve på arbeidet med kommunedelplaner og reguleringsplaner for en del vegprosjekt siden utbyggingstempoet nå tas noe ned.

Prioriterer strammere

– Planlegging av nye veger er ferskvare. Det er derfor riktig å prioritere planleggingen av vegprosjekt som vi mener bør komme først i prioriteringen, sier Davik.

Planleggingsprogrammet til Statens vegvesen ble presentert i etterkant av at NTP for perioden 2022-2033 var lagt fram.

– Dette skal være et dynamisk dokument som oppdateres i tråd med endrede forutsetninger, og det ser vi behov for nå, sier han.

Vegvesenet har brukt tiden etter at statsbudsjettet for 2023 ble vedtatt til å gå gjennom samtlige planprosjekt hvor det jobbes med kommunedelplaner og reguleringsplaner. Vegvesenet vil nå i større grad bruke egne ansatte i stedet for innleide konsulenter i planleggingsarbeidet. Når det skal planlegges færre vegprosjekt, blir det mindre behov for å leie inn eksterne konsulenter.

– En konsulenttime koster fort det dobbelte av timesatsen til en ansatt i Vegvesenet. Da får vi mer vegplanlegging for pengene når vi gjør jobben selv. I tillegg bygger vi opp viktig kompetanse internt sier Davik.

Han legger vekt på at ingen vegprosjekter er lagt bort for godt.

– Mindre penger til planlegging betyr at vi vil bruke noe lengre tid på å planlegge ferdig, sier utbyggingsdirektøren.

Ny NTP-runde

Samtidig fortsetter Vegvesenet arbeidet med det faglige grunnlaget for ny Nasjonal transportplan for perioden 2025-2036. Regjeringen vil legge fram en ny Nasjonal transportplan våren 2024.

Denne vil gi de overordnede rammene og prioriteringene for sektoren framover og med det sette rammene for Statens vegvesens planleggingsaktivitet.

Dette er vegprosjektene som Vegvesenet jobber videre med i Innlandet, Telemark, Vestfold, Viken og Oslo i 2023:

Rv. 22 GlommakryssingReguleringsplan
E18 Ramstadsletta – NesbruReguleringsplan
E134 Dagslett – E18 Reguleringsplan
Rv. 19 MossKommunedelplan
Rv. 36 Skjelsvik – SkyggesteinKommunedelplan
Rv. 7 Utbedringsstrekning Lindelien – KittelsvikReguleringsplan
Rv. 52 Utbedringsstrekning, Eikredammen – UlsåkReguleringsplan
Rv. 52 Utbedringsstrekning, Holde bru –TuvReguleringsplan
Rv. 3  Østerdalen, Fjell – Opphus NordReguleringsplan

Dette er vegprosjektene som Vegvesenet jobber videre med i Trøndelag, Møre og Romsdal i 2023:

E39 Volda – FureneReguleringsplan
E39 Bjerkeset – AstadReguleringsplan
E39 SulafjordenAnnet/ferjefri E39
E39 VartdalsfjordenAnnet/ferjefri E39
E39 HalsafjordenAnnet/ferjefri E39
E39 Ålesund – Ørskogfjellet (Møreaksen/Eksportvegen)Kommunedelplan
Rv. 15 StrynefjelletForprosjekt
E6 Brekkvasselv nord – Fossheim (Grong n.grense)Reguleringsplan
E6 Fossheim – Namsskogan sør (Grong n.grense)Reguleringsplan
Rv. 706 Sivert Dahlens vei – DorthealystReguleringsplan
MP E6 Rotvoll – Malvik grense, hovedsykkelvegReguleringsplan
MP E6 Tonstad – Selsbakk , hovedsykkelvegReguleringsplan
Rv. 706 Lilleby skole – Nordtvedts gateReguleringsplan
E6 Selsbakk-Sluppen, hovedsykkelvegReguleringsplan

Dette er vegprosjektene som Vegvesenet jobber videre med i Nord-Norge 2023: 

E10 Nappstraumen – ÅReguleringsplan
E6 Mørsvikbotn – MørsvikvatnetReguleringsplan
Rv. 862 Tiltakspakke Langnes – Tenk TromsøReguleringsplan
E8 Storskreda-Kantornes (Lavangsdalen)Reguleringsplan
Rv. 80 Bertnes – Hunstad østReguleringsplan
E10 Fiskebøl – NappstraumenAnnet/statlig plan
E6 Høybukta- HessengReguleringsplan

Dette er vegprosjektene som Vegvesenet jobber videre med i Rogaland og Vestland i 2023:

E39 Smiene – HarestadReguleringsplan
Rv. 426 Eigerøy bru (Gamle Eigerøyveien – Hovlandsveien)Reguleringsplan
E39 Ådland – Svegatjørn (Hordfast)Reguleringsplan
E39 Vågsbotn – Klauvaneset (del av Ringvei øst)Reguleringsplan
E39 Klakegg – ByrkjeloReguleringsplan
E39 Storehaugen – FørdeReguleringsplan
E39 Fjordkryssing BjørnafjordenAnnet/ferjefri E39
E39 Fløyfjelltunnelen sør – oppgraderingReguleringsplan
E39 Fløyfjelltunnelen nordReguleringsplan
E39 Byrkjelo – SandaneReguleringsplan
E39 Bokn – HopeKommunedelplan
E39 Fjøsanger – Kristianborg Sykkelstamveg Bergen delstrekning 4Reguleringsplan
E39 Nesttun – Fjøsanger – Sykkelstamveg Bergen delstrekning 3 VossabanenReguleringsplan
E39 Fabrikkgaten – Solheimsgaten – Arm av delstrekning 5, sykkelstamveg BergenReguleringsplan