Havarikommisjonen peker på tre forhold

Både VY Buss AS og Innlandet fylkeskommune får kritikk etter møteulykken mellom to busser på Tangen i mars i fjor hvor sjåføren av den ene bussen omkom.

Torsdag 11. mars 2021 kolliderte to like rutebusser fra Vy Buss AS i en kurve på fv. 222 ved Tangen i Stange kommune.

Foto over: illustrasjonsbilde istockphoto

Føreren av den sørgående bussen, en mann i slutten av 30-årene, ble gitt livreddende førstehjelp på stedet, men ble bekreftet omkommet etter kort tid.

I rapporten til Statens havarikommisjon fremmes det tre sikkerhetstilrådinger som omhandler undersøkelsen.

Høy utforkjøringsrisiko

Veien var brøytet, men ikke strødd, da ulykken inntraff. Havarikommisjonen påpeker at det ikke var etablert rutiner hos fylkeskommunen for å følge opp bussoperatør ved farevarsler om værforhold.

– Innlandet fylkeskommune hadde identifisert at kurven hadde høy utforkjøringsrisiko, men dette var ikke formidlet til Vy Buss AS. 

Tre sikkerhetstilrådninger

Statens havarikommisjon tilrår at Innlandet fylkeskommune, i utforming og oppfølging av kontrakter for kollektivtransport, legger økt vekt på trafikksikkerhetsfaktorer og benytter hele sitt kompetanse- og ansvarsområde som veieier og byggherre.

Statens havarikommisjon tilrår også at Vy Buss AS gjennomgår og forbedrer sin helhetlige tilnærming til sikker kjøring vinterstid.

– Dette inkluderer forsterket opplæring og oppfølging av bussførere, samt systematisk vurde- ring av dekkutrustning og kritiske punkter på den enkelte rute, skriver kommisjonen.

Vei rapport 2022/02: Rapport om møteulykke mellom to busser på fv. 222 ved Tangen i Stange kommune 11. mars 2021