- Mange av veiene til og fra sjømatbedrifter langs kysten er fylkesveier i dårlig stand, spesielt vinterstid. Vi håper at denne tilskuddsordningen vil være til god hjelp i årene som kommer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD

Hareide møtte ordførerne etter dødsulykken på E8

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) går langt i love en forlengelse av midtdeleren på E8 gjennom Lavangsdalen. Men først skal farten settes ned, i følge avisa Nordlys (05.02.2021)

Torsdag hadde Hareide et møte med Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen og Balsfjord-ordfører Gunda Johansen.

Her fikk han ettertrykkelig beskjed om at en forlengelse av midtdeleren er eneste farbare vei på lang sikt.

To omkom

To personer omkom nylig i en frontkollisjon der totalt fem kjøretøy var involvert. Ulykken skjedde i et område av Lavangsdalen uten midtdeler.

Deler av veistrekningen fikk midtdeler etter en ulykke i 2011 som krevde fem menneskeliv, og skadet flere for livet.

– Jeg har hatt et meget godt møte med ordførerne som har kommet med gode innspill til tiltak både på kort og lang sikt. Disse innspillene vil jeg nå jobbe videre med sammen med mine fagfolk i Statens vegvesen, sier Hareide til Nordlys etter møtet.

2,6 kilometer

På lang sikt er det én ting som gjelder: En forlengelse av midtdelerne.

– Jeg har fått innspill om at en 2,6 kilometer lang forlengelse er det eneste riktige. Dette skal vi nå se nærmere på sier samferdselsminister Knut Arild Hareide

– Jeg har fått innspill om at en 2,6 kilometer lang forlengelse er det eneste riktige. Dette skal vi nå se nærmere på. Men det krever planlegging, blant annet fordi det er kvikkleire i grunnen, og det er behov for å gjøre rassikringstiltak, sier Hareide. Statens vegvesens Guro Ranes deltok også på møtet.

Les hele saken i Nordlys (+): Møtte ordføreren i Tromsø og i Balsfjord i dag: Her er grepene Hareide vil gjøre for å bedre sikkerheten i Lavangsdalen