Godt samarbeid mellom Statens vegvesen og Nye Veier i Kristiansand

Statens vegvesen har i dag signert en gjensidig god og miljøvennlig avtale om levering av stein fra Nye Veier AS.

Foto over: Det var meget god stemning under signeringen på prosjektkontoret til Statens vegvesen ved Baneheia. F.v. Nils Ragnar Tvedt prosjektleder SVV, Bård Kimestad byggeleder SVV og Harald Jonny Solvik prosjektleder NVAS. Foto Statens vegvesen/Øystein Aalen

Prosjektet E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen i Kristiansand skal fylle ut stein i havnebassenget for å utvide Kristiansand ferjeterminal og øke sikkerheten på områdestabilitet.Til dette arbeidet trenger prosjektet ca. 300.000 m3 stein.

Stein som skal benyttes til dette er tunnelstein fra Haumyrheitunnelen, stein som Statens vegvesen skal sprenge ut i Duekniben og stein levert fra Nye Veier AS.

God nytte for begge parter og miljøet

Statens vegvesen har i dag signert en gjensidig god avtale om levering av stein fra Nye Veier AS sitt anlegg på E39 ved Grauthelleren vest for Kristiansand til vårt prosjekt E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen. Dette gir en samfunnsmessig god utnyttelse av stein og en god miljøvennlig avtale med kortreist stein. Avtalen kutter også merkostnader da man slipper å frakte steinen langveisfra. 

Denne avtalen er resultat av godt samarbeid mellom Nye Veier og Statens vegvesen i Kristiansand, sier Nils Ragnar Tvedt, prosjektleder i Statens vegvesen som signerte kontrakten sammen med Harald Jonny Solvik, prosjektleder i Nye Veier AS.

Starter allerede nå i mars

Det er AF-gruppen som har entreprisekontrakten med Nye Veier mens det er TT Anlegg som har kontrakten med Statens vegvesen om utlegging av stein i havnebassenget der Bård Kimestad er byggeleder for Statens vegvesen.

Arbeid med levering av stein og utlegging i havna begynner nå i midten av mars, og skal etter planen bli ferdig rundt 1. desember i år.

Avtalen med Nye Veier omfatter tilkjørt ca. 225.000 m3 stein, og i tillegg opsjon på ytterligere ca. 45.000 m3 stein og ca. 30.000 m3 knust stein 0-300 mm.