Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen

Godt nytt trafikksikkert år 2021 fra Trafikksikkerhetsforeningen

Riktig godt nytt og trafikksikkert år 2021.

Jeg vil først starte med å takke for 2020. Dette ble et veldig anderledes år for mange av oss. Vi måtte tenke nytt, både i måten vi forhold oss til vårt nærmiljø, familie og venner. Men ikke minst i jobbsammenheng.

Se nyttårstalen med Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder her i videoen.

Jeg vil rette en stor takk til alle våre medlemmer og deres ansatte, som har vist både tålmodighet og vært dyktig i arbeidet med å sikre våre trafikkmiljø. Dere gjør en uvurderlig jobb for trafikksikkerheten i veitrafikken. Visste du at i Sverige så sier de at den jobben som hvert rekkverkslag, med å monterer permanente sikkerhetsbarrierer på veien redder i gjennomsnitt et liv hvert år? Og vi har mange av disse langene i Norge. Tusen takk for jobben dere gjør!

Vi i Trafikksikkerhetsforeningen startet opp med våre første kurs for montering av vei- og brorekkverk tidlig i februar 2020. De første kursene som noen gang har blitt arrangert her i Norge. Da koronaen rammet oss i begynnelsen av mars, måtte vi tenke anderledes i hvordan dette ble organisert. De første online-kursene ble arrangert i mai, og siden har det gått slag i slag.

I 2020 ble 95 drept i trafikken. Det er mer enn tall og statistikk, dette er 95 tragedier. Men er samtidig en milepæl i arbeidet for nullvisjonen om at ingen skal dø eller bli hardt skadd i trafikken.

Vi må helt tilbake til 1947 for å se under 100 drepte i løpet av ett år. Det gir oss en stor motivasjon til å jobbe hardere og målrettet ned mot målene i nullvisjonene. Null drepte og null hardt skadde i veitrafikken.

Fordi 95 tragedier er 95 for mange. I tillegg skal vi ikke glemme alle de hundrevis av mennesker som får sine liv forandret for alltid som hardt skadde. Mange blir sittende i rullestol eller blir så hardt skadde at livene blir forandret for alltid.

Tryggere trafikkmiljø, sikrere kjøretøy, flere gode samarbeidstrafikanter, bedre kjøreskoleoppløring, flere kontroller fra både Statens vegvesen og politiet,  og ikke minst et dyktig helseteam som rykker ut og redder flere liv fra å død.
Men vi har fortsatt store uløste oppgaver foran oss i tiden som kommer med å trygge våre trafikkmiljø for deg og meg og de vi alle er så glade i. 

Over 1700 km høytrafikert riksvei som i dag står usikret, burde vært sikret som møtefrie veier i følge dagens veinormal. Veier med sikkerhetsbarierer mellom kjøreretningene som reduserer antall drepte med opp mot 90% og hardt skadde med 50%.

I 1969 døde 103 barn i trafikken. I 2020 omkom to barn under 14 år. En forferdelig tragedie for de som fortsatt ramme.  Bilbelte og sikring av barn i bil og på skolevei har gitt resultater. Vi har nærmet oss nullvisjonen for denne gruppen. Men vi har fortsatt en jobb å gjør med å sikre skoleveiene og bli flinkere til å sikre våre barn.

Jeg ønsker å avslutte med ordene til Veidirektør Ingrid Dahl Hovland:

Vi må videre

Blir vi tilfredse, har vi tapt.

Hvis vi tror vi er best, har vi tapt. Selvtilfredshet er en farlig følgesvenn. Tallet på drepte og hardt skadde i trafikken er fortsatt et stort samfunnsmessig problem som det gjenstår å løse.

Riktig godt nytt år!