God interesse for å bygge strekningen E6 Svenningelv-Lien

Prekvalifiseringen av E6 Svenningelv – Lien er i gang og fire entreprenører har meldt sin interesse for å bygge strekningen, med planlagt oppstart høsten 2021. (21.12.2020)

Statens vegvesen lyste den 7. november ut konkurransen om prosjektering og bygging av ny E6 mellom Svenningelv og Lien i Grane kommune på Helgeland.

– I dag er vi svært fornøyde når vi nå kan presentere fire tilbydere som vi kan ta med oss videre i prosessen, sier Bård Nyland, prosjektleder for E6 Helgland.

Følgende entreprenører har meldt sin interesse for oppdraget:

 • Arbeidsfellesskapet Bertelsen & Garpestad AS og Metrostav Norge AS
 • Impresa Pizzarotti & C. S.P.A.
 • Leonard Nilsen & Sønner AS
 • OHL-Puentes JV – E6 Svenningelv – Lien (Joint venture Obrascón huarte lain s.a og Puentes y Calzadas Infraestructuras)

Statens vegvesen vil i prekvalifiseringsprosessen velge ut tre eller fire leverandører som inviteres til å gi tilbud. Gjennom vinteren og våren 2021 skal de leverandørene som blir prekvalifisert utarbeide sine løsninger og tilbud. Det antas at kontrakt kan skrives i juni og at oppstart av byggearbeidene vil kunne starte høsten 2021.

Omfattende arbeid med mange leveranser 

Kontrakten omfatter prosjektering og bygging av omkring 10,3 km ny E6 på strekningen Svenningelv – Lien på vestsiden av Trofors. Hele strekningen er i Grane kommune i Nordland.

Entreprenøren som tildeles oppdraget skal prosjektere og bygge:

 • To tunneler (ca. 2 km og ca. 90 meter).
 • To store bruer over elva Vefsn og Svenningelva.
 • Ca. 7,7 km. veg i dagen i nytt terreng, og påkobling til eksisterende E6.
 • Bygging av ca. 2,8. km. fylkeskommunale-, kommunale- og private veger.
 • Forsterkning av ca. 2 km. kommunal veg.
 • Bygging av driftsveger og adkomstveger med en samlet lengde på ca. 1,7 km.
 • Fire kanaliserte kryss.