GIR SEG: Rolf Mellum har jobbet med trafikksikkerhet i fire tiår

Nå gir den avtroppende avdelingsdirektøren i Statens havarikommisjon stafettpinnen videre. (04.01.2022).

Det er med et visst vemod han nå gir seg i trafikksikkerhetenstjeneste. Etter fire tiår har Rolf Mellum sett det meste av ulykker langs vegen, skriver Hamar Arbeiderblad. (fotos: SHK)

Avdelingsdirektøren i Statens havarikommisjons (SHK) divisjon for veg, har vært ute på mangt et ulykkessted.

Da han for 16 år siden ble den første lederen av den ferske avdelingen i havarikommisjonen, sto han ved et vegskille i arbeidslivet.

Han følte seg ferdig med Statens vegvesen, etter mange år som sensor, kontrollør og leder.

Mellum ønsket seg en rolle der han i større grad kunne påvirke sikkerhetsarbeidet som foregår, der forebygging står sentralt.

SHK har ansvar for å bidra til å styrke sikkerhet i trafikken, gjennom å finne muligheter for læring i ulykker. Kommisjonen har ikke noe med de strafferettslige sidene av sakene å gjøre.

– Det er snakk om system- og organisatorisk læring. Vi har jobbet mest med kommersiell transport, der det er en organisasjon bak. Vi velger de sakene vi vil ta selv, mitt ansvar har bestått i å velge riktige saker, med læringspotensial, sier Mellum.

Før han startet i jobben i havarikommisjonen, hadde han over 300 saker, og var sakkyndig i 50-60 rettssaker. Siden 2005 har han vurdert rundt 2.500 varsler, kommisjonen har behandlet rundt 1.000 saker og 100 ulykker er gått nærmere i sømmene.

Effekten av ulykkesundersøkelser

Vi i Trafikksikkerhetsforeningen har vært så heldige å hatt Rolf Mellum med oss på Den nasjonale Vegsikringskonferansen de to siste gangene konferansen har vært arrangert. Sist nå i september 2021 på Gardermoen.

Foredraget på Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2021, Gardermoen.

Statens havarikommisjon advarer mot feil beltebruk

Feil bruk av bilbelte forårsaker langt flere alvorlige skader enn det som tidligere har vært kjent. Sammen med Traumesenteret ved Oslo universitetssykehus Ullevål ber Statens havarikommisjon alle være mer bevisst på å bruke bilbeltet riktig.

– Bilbeltet skal ligge tett inntil kroppen. Legg det derfor under tykke klær eller ta disse av deg. Sørg for at den nedre delen av beltet ligger helt nede over hoftene og etterstram beltet med hånden. Det er også viktig at den øvre delen av beltet ligger nærmest mulig halsen. Gjør den ikke det kan du risikere å skli ut av beltet ved en kollisjon. Sørg derfor for at bilbeltets høydejustering ikke er for lav.

 – Vi har undersøkt flere bilulykker hvor feil bruk av belte har forverret passasjerskadene. Den vanligste feilen er at den nedre delen av beltet ligger for høyt opp på magen og at det ikke er tilstrekkelig etterstrammet. Når kollisjonen er et faktum, går beltet inn i den bløte delen av magen og forårsaker store skader, advarer avdelingsdirektør for Veiavdelingen i Statens havarikommisjon for transport, Rolf Mellum.

Trafikksikkerhetsforeningen ønsker å takke Rolf Mellum for hans utrettelige arbeid og fokus på nullvisjonen.

Tidlig i sitt arbeid rettet Mellum fokus på trafikkmiljøet som en viktig faktor får å unngå de mest alvorlige ulykkene: -Veinettet er i liten grad dimensjonert for menneskelige feilhandlinger, noe som betyr at kravene til bilførerne er høye, og det gjelder spesielt førere av store kjøretøy. Sikkerhetsmarginene blir små, og menneskelige feil kan få store konsekvenser.

Læring gjennom ulykkene for å unngå lignende situasjoner i framtiden er noe vi kommer til å ta med oss fra hans arbeid. Hvordan kunne denne ulykken vært forhindret. Vi som har vårt hovedfokus på trygge trafikkmiljø, er det naturlig å søke etter å lære hvordan vi kan forhindre at menneskelig feilvurderinger og svikt, teknisk svikt og andre forhold ved den fysiske utformingen som kunne vært bedre for å forhindre at ulykker blir alvorlige ulykker med hardt skadde og drepte. Nullvisjonen!