Gamle rekkverk byttes ut med nytt

I 2012 og 2013 var det to stygge utforkjøringer på Bukstadveien (fylkesvei 469) på Hidra. Fylket hadde ingen planer om utbedring, men en ekstrabevilgning fra fylkestinget fikk fart på saken, skriver avisa Agder Flekkefjord Tidende.

Åtte år etter to stygge utforkjøringer på hovedveien fra ferjeleiet (fylkesvei 469) på Hidra fikk Flekkefjord kommunes representater høsten 2021 beskjed fra fylkeskommunen: «Vi kan ikke prioritere utbedring – fylket har 1100 kilometer med gamle rekkverk». (foto over – fra fylkesvei 469 Google maps)

Før jul gjorde imidlertid fylkestinget et vedtak om ekstrabevilgning til rekkverk, trafikksikkerhet og «trygg skolevei». Da plukket administrasjonen frem prosjektet med rekkverk på fylkesvei 469, og denne uken ble prosjektet bekreftet av politikerne i hovedutvalget for samferdsel.

Fra betong til stål

Området dette gjelder er langs Hidrasund, med start rett bortenfor ferjeleiet, og frem til området rundt Sundevika. Det er i alt ni rekkverk-lenker som er satt på prioriteringslisten på denne strekningen, men ut fra omfang og kostnad vil det ikke nødvendigvis være mulig å bytte ut alt i år. Det må vi komme tilbake til når vi får inn pris på tiltaket, og vet hvor mye som kan gjennomføres, opplyser samferdselrådgiver Lasse Moen Sørensen i Agder fylkeskommune til Agder.

– Alle rekkverk som skiftes er planlagt skiftet ut fra betong til stål på denne strekningen. Det gjør driften av vegen enklere, ettersom en unngår oppsamling av vann og snø i veibanen.

Stygge utforkjøringer

Rekkverk eller autovern mot sjøen på fylkesvei 469 ved Bukstad på Hidra har i mange år stått langt oppe på listen over trafikksikkerhetstiltak som Flekkefjord kommune mener fylkeskommunen må gjøre noe med.

I 2012 og 2013 var det to stygge utforkjøringer på Bukstaveien, veien til ferjeleiet der bilførere endte i sjøen. Heldigvis gikk det godt med involverte personer, men Flekkefjord kommune etterlyser fortsatt utbedring av autovernet som fortsatt er en lav betongkant uten mulighet til å stoppe biler som kjører ut.

«Utrede saken»

Veisjefen i Statens vegvesen uttalte den gang at «Vi har lite penger til slike tiltak, men vi skal sette oss ned å utrede saken.»

Fenderkantene på Hidra er bare 30-40 cm høye og skrår utover. Isteden for å sende bilene inn på veien igjen, virker de mot sin hensikt og sender bilene over kanten. Forslag til utbedringer er å få vekk fenderkantene og sette opp skikkelig autovern, eller å støpe nye sikre fenderkanter.

Gjennomføringstidspunktet

– Gjennomføringstidspunktet er litt for tidlig å si, og det må også koordineres med tilsvarende tiltak i resten av regionen, men det vil bli gjennomført i løpet av 2022. Hvis budsjettet strekker til vil det bli bygget nye rekkverk frem mot Seltebåodden i 2022, mens gjenstående strekning til Sundevika forhåpentligvis kan gjennomføres i 2023, sier Sørensen til avisa Agder Flekkefjord Tidende.

Flere ønsker samme svar

Også for fylkesvei 467, Osenveien på Sira påpekte Flekkefjord kommune behovet for autovern i møte med fylkeskommunen

«Kommunen fikk tilskudd til omkjøringsveien ved Bakke bro, men ved stor vannføring er det liten sikkerhetsmargin å deler av veien. Vi trenger om lag 150 meter rekkverk», opplyste kommunen som fikk samme svar som i Hidra-saken at fylkeskommunen er nødt til å prioritere hardt mellom prosjekter. 

Fylkeskommunen svarte også det samme når det gjelder behov for gang- og sykkelvei frem til og gjennom jernbaneundergangen på fylkesvei 466 ved Kongevold og for gang og sykkelvei langs fylkesvei 467 på Sirnesmoen.

«Med over 500 innspill til handlingsplanen for fylkesveier har ikke Agder fylkeskommune økonomi eller mulighet til å prioritere tiltaket.», er gjennomgangsmelodien.