Fylkesveiene – behovet er enormt

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bruke 475 millioner kroner de fem neste årene på å forbedre og sikre fylkesveiene. (23.02.2021).

Fra og med i år og de fem kommende årene, skal fylkeskommunen bruke nærmere 500 millioner kroner på å gjøre veiene i fylket vårt både bedre og sikrere.

Det vedtok politikerne ons- dag. Fylkesveier og bruer skal oppgraderes, flere strekninger skal rassikres og bruer skal ut- bedres.

– Behovet er enormt. Når vi har et etterslep på fire milliarder kroner og må velge ut kun 14 prosjekter, sier det seg selv at det har vært en enorm utfordring å prioritere. Og selv om vi gjerne skulle hatt veldig mye mer penger, er det allikevel positivt at vi nå bruker en del merinvesteringsmidler enn tidligere for å ta igjen etterslepet på veinettet vårt – som de 60 millionene vi fikk lagt til i under budsjettbehandlingen, sier hovedutvalgsleder Arve Høiberg (A) i en pressemelding.

Fylkeskommunen opplyser at totalprisen på de 14 strekningene er 259 millioner kroner.

I tillegg er planen å bruke over 200 millioner kroner på å rassikre veier.

– Rassikringene er i vesentlig grad i øvre Telemark, de fleste i Kviteseid kommune, men også i Tokke, Nome og Notodden. I tillegg blir det rassikring på fylkesvei 3044 i Kveldsvika i Larvik.

Det er også satt av penger til å oppgradere fem bruer i løpet av 2021 og 2022.

– Arbeidet går ut på å oppgradere aksellast, forsterke og oppgradere bruer. Det vil gi bedre framkommelighet for tunge kjøretøy, i tillegg til økt trafikksikkerhet for alle trafikanter. De bruene som har et stort behov for rehabilitering, forsterkning og oppgradering er Fossing, Nørsterud, Ljostad og Fosstveit bru, står det i pressemeldingen.

– Veiene forfaller

Fylkeskommunen har også utarbeidet en reserveliste over veier som bør utbedres, men som det ikke er økonomi til å utarbeide i denne omgang.

Faksimile nrk.no: SMULDRAR OPP: Dersom ein bil treffer autovernet her, vil stolpen gi etter, ifølgje entreprenør Magne Haugsjå. FOTO: KURT INGE DALE / NRK

– Fylkesveiene våre forfaller på grunn av manglende drenering og dårlig bæreevne. Med disse tiltakene vil vi bedre noen av de aller verste strekningene. Det vil ikke bli færre svinger el- ler bredere veier, men veien vil bli jevnere og mer behagelig å kjøre på. Veiene vil bli forsterket slik atasfaltdekkene vil vare i mange år før de må asfalteres på nytt, sier teamleder for asfalt i fylkeskommunen, Jens K. Lofthaug i pressemeldingen.

Arbeidet med fylkesveiene starter altså i år, og av totalsummen på nærmere 500 millioner kroner, skal 76 millioner kroner brukes i løpet av de kommende månedene.

Les også på NRK.no: Autovernet smuldrar opp: – Falsk tryggleik