Fylkeskommunene kjøper saksbehandlingssystem for grunnerverv av Nye Veier

Det digitale verktøyet har fått tittelen eGrunnerverv, og er utviklet av Nye Veier. Flere aktører har meldt sin interesse for å benytte løsningen, og Fylkeskommunene er først ute.

Foto over: Samarbeid om og bruk av felles digitale løsninger i offentlig sektor har et betydelig potensial. Vi ser frem til det videre samarbeidet med Fylkeskommunene, sier leder for grunnerverv og forvaltning i Nye Veier, Magne Bye.

– Vi så behovet for et saksbehandlingssystem hvor funksjoner for arkiv, kart, oppgjør og kommunikasjon med grunneier er i samme løsning. Nå får både grunneier og saksbehandler bedre oversikt over historikken i saken og oppgavene som må løses. Dette forenkler og effektiviserersaksbehandlingen, sier prosjektleder for eGrunnerverv i Nye Veier, Ole-Terje Mosvold Pedersen. 

Samarbeidsavtalen med fylkeskommunene er formelt gjort via VIGO IKS, som ivaretar utvikling og forvaltning av fylkeskommunenes felles IT-systemer blant annet innen samferdsel. Avtalen er på fem år, med opsjon på ytterligere fem år. 

– Nye Veiers oppdrag handler om å skape endring ved å fornye og utfordre. Vi er stolte over å ha utviklet et verktøy som erstatter det eksisterende grunnervervssystemet til VIGO IKS, sier Pedersen. 

Flere aktører har meldt interesse for å ta eGrunnerverv i bruk. Samtlige fylkeskommuner vil nå ta løsningen i bruk, og vil bli viktigebidragsytere i videreutviklingen av systemet. 

eGrunnerverv er et eksempel på hvordan statlige aktører kan heve kvalitet på tjenester ut mot publikum,og samtidig gi brukerne en mer effektiv arbeidshverdag. Ved å dele tilgangen til slike systemer med andre offentlige aktører, vil også flere ta del i gevinstrealiseringen og man får mer igjen for investeringen. 

– Vi har ved deling av eGrunnerverv nådd en viktig milepæl for prosjektet. Samarbeid om og bruk av felles digitale løsninger i offentlig sektor har et betydelig potensial. Vi ser frem til det videre samarbeidet med Fylkeskommunene, sier leder for grunnerverv og forvaltning i Nye Veier, Magne Bye.