Frykter bilistene må leve med dårlige veier

Oppløsning av storfylker kan gi dårligere vedlikehold av norske veier frykter NAF. Det trengs 100 milliarder for å ruste opp veier over hele landet.

En oppgradering av veiene som fylkeskommunene har ansvaret for, vil koste rundt 70 milliarder kroner, ifølge Norges Automobil-Forbund (NAF), skriver NRK.no

– Bilorganisasjonen er bekymret for at viktig vedlikehold skal komme i andre rekke når storfylker deles, sier senior kommunikasjonsrådgiver Ingunn Handagard i NAF.

– Forfallet på fylkesveiene er enormt og krever massiv innsats over tid. 

Bekymringen er at all støyen rundt oppsplitting fører til at fylkene ikke klarer å holde tempoet oppe på vedlikehold av veiene.

Og at fylkene ikke får dekket alle kostnader ved omorganisering av fylkesveiene som følger med fylkesdeling.

Trenger milliarder til veivedlikehold

Fylkesveietterslepet per sammenslåtte fylke. Og beregninger i 2020-kroner per fylke:

Totalt er etterslepet på vedlikehold på om lag 100 milliarder, hvorav mesteparten er på fylkesveiene.

 • Viken: 5,25 mrd.
 1. Buskerud 2,96 mrd.
 2. Akershus 798 mill.
 3. Østfold 1,50 mrd.
 • Vestfold og Telemark: 4,51 mrd.
 1. Vestfold 832 mill.
 2. Telemark 3,67 mrd.
 • Innlandet: 5,74 mrd.
 1. Oppland 3,10 mrd.
 2. Hedmark 2,64 mrd.
 • Troms og Finnmark: 10,39 mrd.
 1. Troms 7,74 mrd.
 2. Finnmark 2,64 mrd.

– Trygge veier er viktig for folk

Ifølge NAF er dårlige veier en kilde til bekymring for folk. Spesielt i distriktene. 

– Våre undersøkelser viser at én av to vil at vedlikehold skal prioriteres. Det er en betydelig større andel enn de som vil prioritere nybygging, sier Ingunn Handagard.

Les mer på nrk.no