Fra 1. oktober blir det strengere sikkerhetskrav for buss

– Det skal være trygt å kjøre buss på norske veier, både for passasjerer og for sjåfør. Vi har dessverre i løpet av de siste årene sett en rekke alvorlige frontkollisjoner hvor bussjåfører har blitt hardt skadet eller drept. Derfor innfører vi fra 1. oktober krav om at alle nye busser som brukes i løyvepliktig transport skal ha en sterkere konstruksjon i front, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Fra 1. oktober innføres krav om forsterket konstruksjon i front av bussen. På den måten vil bussen være bedre beskyttet mot å bli deformert i en frontkollisjon. Dermed vil også sjåføren være betydelig mindre utsatt for alvorlige skader.

De nye sikkerhetskravene følger opp tilrådning fra Statens havarikommisjon om å heve kollisjonssikkerheten i buss og forslag som har vært på høring.

Arbeidet for bedre kollisjonssikkerhet fortsetter
Samtidig som disse nye kravene innføres, fortsetter arbeidet for bedre kollisjonssikkerhet i buss.

– Jeg er glad for at vi nå innfører krav som vil sikre bussjåførene våre bedre. Dette er et viktig første skritt for bedre kollisjonssikkerhet i buss, men arbeidet må fortsette. Derfor får Statens vegvesen i oppdrag både å vurdere ytterligere nasjonale krav og å gjennomføre nye initiativ for å påvirke det internasjonale regelverksarbeidet, sier Nygård.

Ønske om kollisjonssikkerhetskrav til alle nye busser i løyvepliktig transport
Regjeringen ønsker at kravet om en forsterket konstruksjon i front av bussen skal gjelde for alle busser i løyvepliktig transport, både i og utenfor rute. Da dette ikke var tydelig nok formulert i høringen av forskriftsendringen, sendes dette nå ut på ny forkortet høring før endringene fastsettes formelt.

Høringen finner du her.