Fotoboksene langs norske veier justert

Vær ekstra nøye med å holde fartsgrensa i sommer. Fotoboksene skal nemlig ta 70.000 flere fartssyndere i år enn tidligere.

Politiet håper det skal føre til at færre blir drept og alvorlig skadd.

– Fotoboksene er et godt supplement til politiets mobile kontrollaktivitet, sier fagdirektør Runar Karlsen i Politidirektoratet til NRK.

Han er for øvrig tidligere sjef for Utrykningspolitiet.

April og mai i år har vært de mest dødelige månedene i trafikken på flere år. Nå tenker myndighetene at mer aktive fotobokser kanskje kan bremse tallet på ulykker.

Fotoboksene har til nå bare vært i drift deler av døgnet, og minst der trafikken er størst.

Politidirektoratet har nemlig justert opp det såkalte «måltallet» for hvor mange som skal tas av fotoboks fra 180.000 tidligere år til 250.000 i år.

Avgjørelsen ble tatt før de mange dødsulykkene i april og mai i år. Men både politiet og vegvesenet håper tiltaket skal bremse tallet på alvorlige ulykker.

Det står 413 fotobokser langs veiene i Norge, ifølge Statens vegvesen. 273 av dem driver punktmåling. De øvrige står på veier med strekningsmåling som kontrollerer gjennomsnittsfart.

Skal få farten ned

Å få farten ned er ett av målene i den nye tiltaksplanen for trafikksikkerhet som ble lagt fram i mars.

Andelen førere som holder fartsgrensa skal økes fra 62 prosent til 72 prosent.