Første spadetak for E8 inn mot Tromsø er tatt

– En av de viktigste jobbene jeg gjør, er å bidra til at det er trygt å kjøre på norske veier. På E8 inn mot Tromsø har det vært mange ulykker. Derfor er det svært gledelig at utbyggingen av strekningen endelig er i gang, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (20.04.2022).

Foto over: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård tok første spadetak i dag, tirsdag. Foto: Henrik Jonassen/SD

Nye trafikksikker og møtefri vei

Samferdselsministeren tok første spadetak for utbyggingen av E8 Sørbotn-Laukslett tirsdag 19. april. Dette er den offisielle oppstarten av prosjektet, hvor det skal bygges 10 km vei med midtrekkverk.

– Ny vei på denne strekningen har vært ønsket lenge. Det er alltid tøffe prioriteringer for hva vi skal bygge ut i Norge. Her har det også vært en diskusjon om hvor veien skal gå. Nå er det viktig at vi ser framover, så skal Statens vegvesen sammen med entreprenørene sørge for trygg, god vei, sier Nygård.

Mye for pengene

Siden den nye veien blir bygget på vestsiden av Ramfjorden, vil den bli kortere enn dagens vei. De som bor langs dagens E8 vil også få en bedre hverdag med mye mindre støy og trafikk. Veien skal etter planen være ferdig i 2026.

Ny E8 forbi Ramfjord er planlagt bygd på vestsiden av Ramfjorden. Foto: Statens vegvesen

Sjøfyllinga som nå skal bygges er første delkontrakt på prosjektet. Hovedkontrakten for bru over Ramfjorden, og ca. 9 kilometer veg i dagen lyses ut i løpet av sommeren. Ny E8 vil gi Tromsø by en kortere og, raskere og mer trafikksikker innfartsåre. Vegen vil også flytte gjennomgangstrafikken ut av den mest bebygde delen av Ramfjord og gi innbyggerne der økt sikkerhet og et bedre nærmiljø å bo i.

– E8 er hovedinnfartsåren til Nord-Norges største by. Utbyggingen vil koste omlag to milliarder kroner, men vi ser at vi får mye igjen for pengene, sier direktør for utbygging nord i Statens vegvesen, Stein Johnny Johansen i en pressemelding.

Lokal entreprenør

Det er Målselv Maskin og Transport AS som har fått oppdraget med bygge sjøfyllinga ut til brua som skal bygges over Ramfjorden. Kontrakten har en verdi på ca. 30 millioner kroner. Arbeidet vil ha en varighet på ca. 9 måneder.

– Vi er svært glade for å få være med å bygge deler av denne vegen. Det er et spennende prosjekt for oss å være med på. Vegbygging som dette, med masseforflytting og fyllingsarbeid, er innenfor vår kjernevirksomhet. Vi ser frem til å komme i gang med arbeidene, sier prosjektleder i Målselv Maskin og Transport AS, Roar Femsteinevik i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Vegprosjektet E8 Sørbotn-Laukslett