Forsinkelse i E6 Ranheim – Værnes

Nye Veiers prosjekt E6 Ranheim-Værnes er forsinket, kanskje med så mye som to år. – Dette vil påvirke mange, blant annet trafikanter og naboer til prosjektet, og det beklager vi, sier utbyggingsdirektør, Espen Almlid.

Nye Veier inngikk i 2018 en samhandlingsavtale med Acciona om både detaljregulering og utbygging av strekningen Ranheim – Værnes. Etter omtrent to år med reguleringsarbeider ble det inngått en avtale om utbygging i mai 2020. Utbyggingsprosjektet var opprinnelig planlagt ferdigstilt oktober 2025.

Mye tyder nå på at prosjektet E6 Ranheim – Værnes er forsinket. Sammen med totalentreprenøren Acciona arbeides det nå med å avklare hvor lang forsinkelsen blir, men forsinkelsen vil i verste fall kunne være på omtrent to år.

– Det er flere årsaker til forsinkelsen. Både pandemi, økte råvarepriser og at det kan være nødvendig med reguleringsendringer er med på å forsinke prosjektet. I tillegg er det andre faktorer som spiller inn, som krevende grunnforhold flere steder i prosjektet. E6 Ranheim – Værnes er nok et mer komplisert prosjekt enn hva både Nye Veier og Acciona har forutsett, sier utbyggingsdirektør i Nye Veier, Espen Almlid.

Almlid lover at byggherreselskapet nå, sammen med entreprenør, arbeider for å begrense forsinkelsen og å redusere de negative virkningene.