Foreslår å gjøre gangfelt tryggere: – Bedre belysning er et av de viktigste tiltakene

Påkjørsler og nesten-påkjørsler på veiene i Tønsberg får konsekvenser. Forsterket belysning er ett av flere tiltak politikerne snart må ta stilling til, skriver Tønsbergs Blad. (02.02.2021)

På rådhuset sitter kommunalsjef Jan Eide og legger siste hånd på den store trafikksikkerhetsplanen for hele Tønsberg. Han opplyser at den skal opp til politisk behandling i midten av februar.

– Er forsterket belysning ved gangfelt vurdert i planen?

– Ja, og det gjelder både ved veier som kommunen eier, og som fylkeskommunen eier. God belysning av gangfelt er ett av de viktigste tiltakene for bedre trafikksikkerhet, sier Eide til Tønsbergs Blad.

Alle kan gjøre feil

– Vi som kjører bil, og vi som er fotgjengere, kan alle gjøre feil og tabber som kan få alvorlige konsekvenser. Hver eneste som omkommer i trafikken er en for mye.

Det sier politioverbetjent Henning Ødegaard Johansen, som har ansvaret for trafikkpolitiet i Vestfold. Og han legger til:

– Det fritar ikke bilføreren for alt ansvar om ulykken skjer i et gangfelt. Veitrafikkloven er tydelig: I gangfelt skal fotgjengere ha full beskyttelse. Men som ellers i trafikken handler det om å være oppmerksom og ta hensyn til hverandre, å bevege seg på veien er et samarbeidsprosjekt.

Politimannen understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

Les mer i Tønsbergs Blad (+)