Foreldre frykter uoppmerksomme bilister på skoleveien

Det foreldre frykter aller mest på skoleveien, er bilister som er uoppmerksomme og som kjører for fort. De som bor i en bygd er mer bekymret enn de som bor i storbyen.

Foto over: Undersøkelsen viser at én av tre foreldre er bekymret for tryggheten til barneskolebarna på vei til skolen. Foto: Fremtind.

Det viser en undersøkelse Respons Analyse har gjennomført for Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB. Der oppgir én av tre foreldre at de er bekymret for tryggheten til barneskolebarna på vei til skolen.  

– Nå er det mange unge og uerfarne skolebarn som ferdes i trafikken, kanskje for aller første gang. Bilistene må være ekstra oppmerksomme, og holde øynene på veien. Et blikk på telefonen og for mye fikling på skjermen i bilen kan være skjebnesvangert, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind.  

Det er innbyggerne i Agder og på Sør-Østlandet som i størst grad oppgir at de er bekymret når barna ferdes på skoleveien. De som bor i en storby er minst bekymret. 

Hofstad-Nielsen oppfordrer alle bilister til å følge fartsgrensene og ta det ekstra pent rundt skolene de neste ukene.  


Barn forstår ikke trafikkbildet

Blant foreldre som oppgir at de bekymrer seg for skoleveien, er det over to av tre som frykter uoppmerksomme bilister. Nesten like mange oppgir at de frykter bilister som ikke overholder fartsgrensen.  

Halvparten av foreldrene i undersøkelsen frykter at barna ikke er i stand til å ta riktige beslutninger i trafikken. 

– Husk at mange av de yngste skolebarna ikke har så god forståelse for trafikkbildet og hva som kan være farlig. Det stiller enda større krav til bilistene rundt skolene, sier Hofstad-Nielsen.  

Skadeforebyggeren minner også bruk av refleks.

– Om ikke lenge blir det mørkere, og foreldre må snart finne frem refleksene og gjøre barna godt synlige i trafikken, avslutter hun. 

 
 Dette oppgir foreldre som er bekymret over skoleveien at de frykter:   

 • Uoppmerksomme bilister: 66 % 
 • Bilister/sjåfører som ikke overholder fartsgrensen: 63 % 
 • Mye biltrafikk: 51 % 
 • At barnet/barna ikke er i stand til å forstå trafikkbildet og ta riktige beslutninger i trafikken, 50 % 
 • Skoleveien mangler fortau: 37 % 
 • El-sparkesyklister i høy hastighet:31 % 
 • Fremmede langs skoleveien: 25 % 
 • Skoleveien mangler gatelys: 22 % 
 • Syklister i høy hastighet: 22 % 
 • Lang skolevei: 17 % 
 • At barna surrer bort tiden underveis: 17 % 
 • Uoversiktlig vei/parkeringsplass: 16 % 
 • Annet: 16 %