For mange dropper bilbelte

Statens vegvesen kontrollerte belte- og hjelmbruk på 250 000 kjøretøy i fjor. Det resulterte i 2189 gebyr og 38 anmeldelser.

Ulykkesanalysene til Statens vegvesen viser at 35 % av de som omkommer, ikke brukte bilbelte.

Foto over: istockphoto/TSF

– De aller fleste vi kontrollerer bruker bilbelte og hjelm, men 2189 gebyr for manglende bruk er likevel for mange, sier avdelingsdirektør for utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel

38 anmeldt for manglede sikring av barn i bil

– I Norge er vi generelt flinke til å sikre barna i bilen. Det at ingen barn som satt i bil i fjor døde, er et bevis på dette. Når enkelte foreldre og andre voksenpersoner lar være å sikre barna i bilen er det alvorlig og ulovlig. Barna er det kjæreste vi har, og det er sjåførens ansvar å ta vare på dem i trafikken, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes. 

Bruk alltid bilbelte

Det er svært sjelden at Statens vegvesen observerer manglende bruk av hjelm på moped og motorsykkel, og de aller fleste gebyrene blir derfor ilagt førere og passasjerer som ikke bruker bilbelte. Det å bruke bilbelte er det enkleste og mest effektive hjelpemiddelet for å redusere antall drepte og hardt skadde førere og passasjerer i bil. Ved å bruke bilbelte sikrer du ikke bare deg selv, men også andre om det skulle skje en ulykke. Blir man observert uten bilbelte eller hjelm av en av Statens vegvesens kontrollører, blir man vinket inn på kontrollplass og ilagt et gebyr på 1500 kroner.

– Selv om de fleste bruker bilbelte, er det likevel overraskende at så mange ikke bruker det, siden vi vet at det har svært god effekt om ulykken er ute, avslutter Wigdel.