Folkemøter om fylkesveg 30 i Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune inviterer til folkemøter i Midtre Gauldal, Holtålen og Røros om bompengeutredning på fylkesveg 30.

Foto over: Fylkesveg 30: Rognes på fylkesveg 30 (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Strekningen er regionalt viktig i Trøndelag, og er derfor en av de høyest prioriterte hovedvegene som står for tur for større investeringer. En omfattende utbedring av fylkesveg 30 mellom Støren og Røros er snart ferdig planlagt, og prosjektet er tenkt finansiert med bompenger.  

Svingete, smal og rasutsatt

Dagens veg er svingete, smal og rasutsatt på flere strekninger. Vegen holder heller ikke dagens krav til vegstandard, og trenger oppgradering. 

Ved å oppgradere den cirka ti mil lange strekningen vil sikkerheten for personbil, næringstrafikk og myke trafikanter økes. Det blir også bedre framkommelighet på fylkesveg 30. 

Fv. 30 er en hovedveg mellom E6 på Støren og Røros, og fortsetter videre sørover fra Røros til fylkesgrensen med Innlandet. Strekningen fra Støren til Røros er ca. 103 km lang.

Bomplasseringer og takster

Fylkeskommunen vil presentere de foreslåtte tiltakene og orienterer om bomplasseringer og takster. Kost-nyttevurderinger for regionen presenteres også. I Midtre Gauldal og Holtålen kommune presenteres i tillegg reguleringsplanene som ligger til offentlig ettersyn. 

Tre møter

Det arrangeres tre folkemøter. Alle møtene starter klokken 1900 og avlsuttes klokken 2100. Her er møtested for de tre møtene:

  • 29. august: Holtålen kommune: Hovet, Rallaren, i Ålen. 
  • 30. august: Midtre Gauldal kommune, Singsås skole, kantina. 
  • 31. august: Røros kommune: Storstuggu, Falkbergetsalen. 

Les mer om prosjektet på disse sidene