- Nye Veier gleder seg over å ha fire godt kvalifiserte leverandører videre. Alle har betydelig erfaring og kompetanse fra veibygging som passer dette prosjektet godt, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Fire leverandører videre for bygging av ny E39 i Lyngdal

Nye Veier har valgt å invitere fire leverandører til tilbudsfasen for utbygging av ny, trafikksikker firefelts vei på strekningen E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest i Agder. Kontrakten har en verdi på 2,75 milliarder kroner.

Det følger av kunngjøringsskjemaet at Nye Veier skal velge tre til fem leverandører til tilbudsfasen.
Følgende tilbydere er valgt til tilbudsfasen:
• AF Gruppen Norge AS har med seg Norconsult som prosjekterende rådgiver.
• Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS har med seg Sweco Norge AS som prosjekterende rådgiver.
• Acciona Constructión S.A har med seg AFRY Norway som prosjekterende rådgiver, og Risa AS, Kruse Smith Entreprenør AS og Ingeniere Especializada SA som forpliktende underleverandører.
• FCC Constructión S.A og Marti Tunnel AG har med seg Rambøll Norge AS som prosjekterende rådgiver.

– Nye Veier gleder seg over å ha fire godt kvalifiserte leverandører videre. Alle har betydelig erfaring og kompetanse fra veibygging som passer dette prosjektet godt, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Totalt mottok Nye Veier ti søknader om prekvalifisering, og alle ti ble kvalifisert. Det er imidlertid de fire best kvalifiserte som tas videre til tilbudsfasen.

– Interessen for konkurransen har vært stor. Nå skal vi i gang med en tilbudsperiode som starter 19. november og skal ende opp i tilbud som leveres 1. mars 2021. Tildelingsdato er 7. april 2021, forklarer Bjørn Børseth, direktør kontrakt og marked i Nye Veier.

Nye Veier har valgt å invitere fire leverandører til tilbudsfasen for utbygging av ny, trafikksikker firefelts vei på strekningen E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest i Agder.

Kontrakten har en verdi på 2,75 milliarder kroner, eksklusiv opsjoner og mva. Planlagt byggestart er tredje kvartal 2021 med ferdigstillelse i løpet av 2024. Det foreligger detaljreguleringsplan som ble vedtatt 18. juni 2020 av Lyngdal kommune. Prosjektet inngår i den helhetlige utbyggingen av E39 mellom Kristiansand og Ålgård som skal gjennomføres i regi Nye Veier.