Etter gjentatte nestenulykker innføres lysregulering

Etter gjentatte nestenulykker på grunn av for høy fart, setter Statens vegvesen opp lysregulering i forbindelse med byggingen av ny Tingstadbekken bru på riksvei 3 ved Hanestad i Østerdalen. (10.06.2021)

– Bilistene på riksveg 3 kjører alt for fort gjennom anleggsområdet ved Tingstadbekken bru, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Vegar Antonsen.

Han forteller at Vegvesenet sammen med entreprenøren som bygger den nye brua og vegen inn mot brua, Gjermundshaug Anlegg AS, har satt i verk tiltak som ikke har gitt god nok effekt.

Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen
Passer disse arbeidsstedene som om de som jobber der var din egen familie, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen

-De som er ute å jobber på veiene, gjør det for oss trafikantene, og da er et minste vi kan gjøre å respektere deres sikkerhet. Mange steder i landet foregår det bygging, utbedringer og asfaltering på veiene, isteden for å stresse, passer disse arbeidsstedene som om de som jobber der var din egen familie, er oppfordringen fra Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF.

– Vi har prøvd med lavere fartsgrense, innsnevring av vegen og bruk av refleksmarkører som midtdeler, men farten går ikke ned, og hindringene i vegen blir kjørt i filler. Dette setter livet til anleggsarbeiderne som jobber langs vegen, i fare, sier Vegar Antonsen.

– Når bilistene ikke respekterer de tiltakene vi har prøvd ut til nå, må vi gå mer drastisk til verks og innfører derfor lysregulering gjennom anleggsområdet over en strekning på ca. 500 meter.

Lysreguleringa blir satt opp neste uke og blir stående til ny bru tas i bruk i slutten av oktober.

Lysreguleringa står oppe i arbeidstida mellom kl. 06 og 19. Om kvelden og natta mandag til torsdag samt i helgene, blir den skrudd av.