Er du klar til skolestart?

Vi har et felles ansvar for at elever skal være trygge på skolevegen. Alle voksne må bidra til at skolevegen er trygg.

Oppfordringen kommer fra Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) før skolestart for nær 40 000 grunnskoleelever i fylket neste uke.

Foto over: Alle trafikanter bør være spesielt oppmerksomme på strekninger som er skolevegerInnlandet fylkeskommune. Foto Innlandet fylkeskommune

Vær ekstra oppmerksom ved skoler

Alle trafikanter bør være spesielt oppmerksomme på strekninger som er skolevegerInnlandet fylkeskommuneRundt om i Innlandet kommer det før skolestart opp skilt langs skoleveger for å gjøre bilistene oppmerksomme på at de kjører på en skoleveg.

– Vi oppfordrer alle andre trafikanter til å være ekstra oppmerksomme på disse vegene, og ta hensyn til skolebarna, sier Sjur Strand, leder av FTU.

Han underbygger dette med at de minste ungene ikke har forutsetninger for å vurdere fart eller lese trafikkbildet.

La bilen stå

Det kan være fristende å kjøre barna innom skolen når en likevel er på veg til jobb.

– Vi oppfordrer dem som bor nær skolen til å la bilen stå hjemme, og heller gå eller sykle til skolen sammen med barna. Dette er positivt for både folkehelsen, miljøet og trafikksikkerheten, fortsetter Strand.

Strand har forståelse for at alle ikke kan gå eller sykle med barna til skolen.

– Vi har derfor startet arbeidet med å stimulere til å etablere hjertesoner rundt barneskolene i fylket. I hjertesonen skal det være minimalt med biler, og et tydelig skille mellom gående og syklende elever og biler og busser, forklarer FTU-lederen.

Sjur Strand oppfordrer derfor foresatte som kjører barna til skolen med hjertesone om å følge anvisningene i nærheten av skolen.

På skoler hvor det ikke er markerte hjertesoner, oppfordrer Strand voksne til å ferdes med stor forsiktighet.  Han oppfordrer også kommunene i samarbeid med FAU om å sette i gang prosessen med å etablere hjertesoner rundt disse skolene. Det kan søkes om tilskudd fra fylkeskommunen til arbeidet.

– For noen er det kanskje også en mulighet å la barna gå siste biten til skolen. Dette vil redusere antallet biler nær skolen, noe som også er viktig for trafikksikkerheten, forklarer Sjur Strand.

Vi oppfordrer derfor foreldrene til å øve på skolevegen sammen med barna, forteller Sjur Strand, Innlandet fylkeskommune.

Øv på skolevegen med barna

Trafikksituasjonen elevene møter på veg til skolen er forskjellig.

– Noen kan følge tilrettelagte gangstier, mens andre må krysse travle bygater eller vente på bussen langs veger med høy fartsgrense. Det er viktig at elevene får gode vaner på egen skoleveg så tidlig som mulig. Vi oppfordrer derfor foreldrene til å øve på skolevegen sammen med barna, forteller Sjur Strand.

Har du klippet hekken?

Har du en eiendom med utkjørsel til en veg eller gang- og sykkelveg? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved utkjørselen din.

Visste du at det skal være fri sikt minst fire meter inn i avkjørselen din fra offentlig veg? Visste du at avstanden blir større jo høyere fartsgrensen er?

Visste du at det er krav om at du kan stå tre meter inn i avkjørselen din og se midten av gang- og sykkelvegen 30 meter til hver side dersom avkjørselen din krysser en gang- og sykkelveg?

– Vi oppfordrer alle til å sjekke hekken sin før skolestart. Det er et godt trafikksikkerhetstiltak at det er god sikt før skolestart, sier Sjur Strand avslutningsvis.