En sommer med mange dødsulykker

47 mennesker døde i trafikken i sommer. Det er 18 flere enn i samme periode i fjor. 90 mennesker er omkommet på veiene så langt i år. 18 personer døde i august-trafikken. Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

De 10 siste årene (2012-2021) har det i gjennomsnitt blitt drept 38 personer, 219 hardt skadd og totalt 1643 skadd i sommertrafikken hvert år, viser tall fra TSF (kilde SSB)

Bilde over: Tre ganger så mange eldre (65 år +) døde på norske veier i sommer sammenlignet med i fjor. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Tre ganger så mange eldre døde i sommertrafikken

Det er allerede ti flere døde i trafikken ved utgangen av august, enn det var i hele fjor. Sommeren er ofte «høysesong» for ulykker på veiene. Årets sommer er intet unntak. Det som særlig preger juni, juli og august i år er mange omkomne på mc og det store antallet eldre mennesker som dør i trafikken.

– Tre ganger så mange eldre (65 år +) døde på norske veier i sommer sammenlignet med i fjor. 15 personer i år mot 5 i 2021. Vi jobber fortsatt med å analysere ulykkene, derfor vet vi ikke årsakene til årets dødsulykker ennå. Eldre mennesker tåler mindre i en kollisjon enn yngre, og vi har ingen å miste, verken besteforeldre eller andre, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. Hun oppfordrer alle sterkt til å holde oppmerksomheten på veien, bruke bilbelte, holde fartsgrensa og kjøre etter forholdene.

Guro Ranes oppfordrer alle sterkt til å holde oppmerksomheten på veien, bruke bilbelte, holde fartsgrensa og kjøre etter forholdene. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

40 prosent økning i antall dødsulykker

Etter årets åtte første måneder har 90 omkommet i trafikken. Årets tall er vesentlig høyere enn de senere årene. Til og med august i 2022 er det om lag 40 prosent flere omkomne enn i tilsvarende periode i 2021 (90 mot 53). Vi må tilbake til 2016 for å finne sammenlignbare tall til og med august (97).

Det er forskjell på utviklingen i fylkene. Mens Viken holder seg stabilt høyt, er Oslo og Møre og Romsdal fylkene der færrest dør i trafikken, også i år. Nordland, Vestfold og Telemark og Rogaland har den største økningen sammenlignet med fjoråret.

De som omkommer er ofte voksne menn, og bare 20 av de som har omkommet på veiene hittil i år er kvinner.

Det er fortsatt møteulykker og utforkjøringsulykker som dominerer.

Mange ulykker på MC

Det er langt flere omkomne på motorsykkel (19) enn i tilsvarende periode i fjor (8 mc + 1 moped). I hele 2021 omkom 15 personer på motorsykkel.

– At en av fire som omkom i trafikken i sommer kjørte MC, er for høyt. I likhet med alle andre dødsulykker gransker vi også disse ulykkene. Vi håper det gode samarbeidet med både MC-miljøet og andre trafikksikkerhetsaktører gjør at vi på sikt får ned antallet ulykker med motorsykkel. Motorsyklister er langt mer sårbare i trafikken enn bilister, sier Guro Ranes.

Følg gjerne Statens vegvesens podcast «Snakk i vei». Her deler Vegvesenet informasjon og kunnskap som trafikantene kan dra nytte eller lærdom av.

Ulykkesstatistikk over sommermånedene juni, juli og august

Merk at tallene for 2022 er foreløpige tall.

Fylke201420152016201720182019202020212022Endring
Viken871066347114
Oslo012101310-1
Innlandet8556304330
Vestfold og Telemark6524153275
Agder6252240132
Rogaland3472513143
Vestland3236734550
Møre og Romsdal2031222121
Trøndelag14521000220
Nordland3651264242
Troms og Finnmark1162100462
SUM54385032292527294718

Ulykkesstatistikk for hele året – 2022-tallene er per 31.8 og foreløpige tall

Fylke201420152016201720182019202020212022Endring
Viken412431211820202218-4
Oslo4543516121
Innlandet1617161112121697-2
Vestfold og Telemark1410971211135138
Agder9121151083561
Rogaland981589555105
Vestland1212111615116108-2
Møre og Romsdal7257610332-1
Trøndelag975799686-2
Nordland1099851592108
Troms og Finnmark67108646108-2
SUM13711312610110710693809010