En liten feil kan utslette to familier

Sommeren er tiden på året der det skjer flest alvorlige trafikkulykker. Sett din egen og andres sikkerhet først når du beveger deg ut i trafikken er oppfordringen fra Trafikksikkerhetsforeningen (TSF) i en pressemelding.

Sommeren er høysesong for dødsulykker i trafikken. De 10 siste årene (2012-2021) har i snitt 38 personer mistet livet, 219 hardt skadd og totalt 1643 skadd i sommertrafikken hvert år, ifølge tall fra SSB.

– Tallene gjør inntrykk sier daglig leder Geirr Tangstad-Holdal i Trafikksikkerhetsforeningen.

En fersk undersøkelse fra Kantar gjort på vegne av TSF viser at at hele 41 % av befolkningen skal på bilferie i år, og av disse er det 42 % som skal på bilferie på nye steder i Norge.

-Vi er glad for det nå settes ekstra fokus fra våre vegmyndigheter på utviklingen og alvoret med hensyn til alvorlige trafikkulykker så langt denne våren og sommeren, fortsetter Geirr Tangstad-Holdal.

– Utfordringene ved sommermånedene er at det er flere ute på veiene og flere i hvert kjøretøy. Mange kjører på veier som ikke er dimensjonert for denne mengden trafikk som er på sommeren, samtidig som mange er ut å kjører på nye ukjente steder. Det gjør at vi er nødt til å være ekstra oppmerksomme når vi ferdes ute i sommertrafikken, fortsetter Tangstad-Holdal.

Sommerturné for å forebygge ulykker
Som ledd i arbeidet med trafikksikkerhet, har Trafikksikkerhetsforeningen dratt ut på sin årlige sommerturné. Dette er sjette året på rad at TSF gjør stopp i en rekke steder over hele landet. Målet for #TryggSommer-aksjonen er å informere om farene, dermed håper vi at trafikantene er ekstra oppmerksom og at vi ser en reduksjon av antall alvorlige ulykker denne sommeren. Og desto flere som bidrar i denne nasjonale dugnaden, desto flere når vi ut til, og dermed håper vi å få ned antall alvorlige ulykker.

Ta ekstra hensyn i sommertrafikken, og husk at trafikksikkerhet handler om å ta vare på hverandre, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF. Foto: skjermbilde fra NRK Nyheter.

80% har opplevd trafikkfarlige hendelser 
Den samme undersøkelsen fra Kantar viser også at hele fire av fem (80 %) har opplevd trafikkfarlige hendelser når de har vært ute og kjørt bil.

Tenk deg følgende: Du setter deg bak rattet. Du fyller bilen med det kjæreste du har. Dere skal for eksempel på hyttetur. Mange av timene i bilen skjer på norske veier uten midtrekkverk. Møtende biler i 80 km/t spiser opp en strekning på 45 meter på ett sekund. Bare noen desimeter mellom speilene. Du passerer noen tusen biler på turen. Bare én sjåførfeil kan utslette to familier!

– Denne korte reisen jeg nå tok deg med på – er en realitet på mange av dagens norske veier. Det er svært lite som skal til av feil fra en av sjåførene, for at denne historien blir en realitet, sier Geirr Tangstad-Holdal.Her er rådene som hjelper deg trygt frem og vel hjem igjen i sommer:

Kjør alltid etter forholdene og bestandig innenfor den gjeldende fartsgrensen på stedet.

 • Når du merker du er sliten eller trett, stopp og ta gode pauser. Sov om nødvendig! Å være uthvilt som sjåfør er avgjørende for din egen og medtrafikantenes sikkerhet. 18 timer uten søvn tilsvarer 0,5 i promille. 24 timer uten søvn tilsvarer 1 i promille
 • Sikre lasten godt. Løse gjenstander i bilen kan fort bli til drapsvåpen ved nødvendig og brå oppbremsning.
 • Sjekk bilen før du drar ut på langtur. Både tekninsk kjøretilstand og lufttrykk i dekkene.
 • Ikke forstyrr føreren – mobil, radio og andre distraksjoner må andre enn føreren ta seg av!
 • Og husk, det er bedre å komme noen sekunder senere fram, enn å ikke komme fram

Tall fra Kantars spørreundersøkelsen gjort for TSF:

 • 41 % av befolkningen skal på bilferie i år
 • 42 % av de som skal på bilferie skal dra på nye steder
 • 65 % tror det er flest alvorlige ulykker på veien om sommeren, 14 % tror at det er om vinteren
 • 74 % er oppmerksomme på uforutsette hendelser når de ferdes i trafikken, 26 % er oppmerksom på vegarbeid
 • Fire av fem (80 %) har opplevd trafikkfarlige hendelser når de har vært ute og kjørt bil
 • 85 % tar hensyn til tyngden på ting ved bråstopp når de pakker bilen
 • En av fem (20 %) har opplevd forstyrrelser i forbindelse med mobil, radio eller andre passasjerer som har medført nestenulykker

Denne undersøkelsen er gjennomført på vegne av Trafikksikkerhetsforeningen. Undersøkelsen er gjennomført på Kantar sitt høykvalitetspanel. Feltperioden for prosjektet har vært 15.06.2022 – 22.06.2022

Undersøkelsen er i etterkant av feltperioden vektet på kjønn, alder og firedelt geografi.