Én av to MC-førere har vært i ulykke eller farlig situasjon på grunn av veifeller

Halvparten av alle MC-førerne har vært i en ulykke eller opplevd farlige situasjoner som følge av grus, hull eller andre «feller» på veien. – Dette er høye tall og det er tall som bekymrer, sier Jan Harry Svendsen, ansvarlig for MC i NAF i en pressemelding.

En fersk undersøkelse gjennomført av Norstat for NAF viser at dårlig vedlikeholdte veier øker risikoen for MC-førere. Hele 15 prosent sier de har vært utsatt for en ulykke som skyldtes grus, hull eller andre mangler ved veien. 35 prosent har opplevd farlige situasjoner av samme årsak.  

– Vedlikeholdsetterslepet på veiene våre er enormt. Dårlige veier kan skape trafikkfarlige situasjoner. Det er NAF sin undersøkelse blant MC-førere en bekreftelse på, sier Svendsen.  

Krever mer til vedlikehold 

Bare å dekke etterslepet på vedlikehold er anslått å koste 100 milliarder kroner, en regning hverken fylkene eller staten har en troverdig plan for hvordan de skal dekke. Dette bekymrer NAF, som krever at mer penger bevilges til veivedlikehold.  

– Veieierne, både kommuner, fylkeskommuner og staten, har et spesielt ansvar for å minimere risikoen for at motorsyklister og andre trafikanter opplever farlige situasjoner eller ulykker som en følge forhold ved veien, sier Svendsen i NAF.  

Etter veifeller er det farlige situasjoner i forbindelse med forbikjøring flest MC-førere oppgir å ha vært utsatt for. Totalt svarer 50 prosent av motorsyklistene at de har opplevd farlige situasjoner eller ulykker som MC-førere.  

Høysesong for MC 

Våren er høysesong for motorsyklister over hele landet, da tar man ut motorsykkelen som har stått lagret gjennom vinteren.  

– For MC-folket er det årets høydepunkt, men det er også en farlig tid. NAFs oppfordring er at å kjøre forsiktig og tar høyde for at det kan være skader i veien og grus som ligger i veibanen etter vinteren. Som motorsyklist er man utsatt og det må man ta hensyn til, sier Svendsen. 

Svendsen sier at mange også er rustne etter mange måneders pause fra motorsykkelkjøring.   

– Å kjøre motorsykkel krever trening. Mange, også NAF, tilbyr ulike kurs for å øke sikkerheten og for å “banke rust”. Vi anbefaler så mange som mulig til å delta på denne typen av kurs fordi vi vet at de som har deltatt ikke bare blir en tryggere motorsyklist, men at det også øker gleden av å kjøre motorsykkel. 

Bakgrunn 

Landsrepresentativ undersøkelse utført av Norstat for NAF, mars 2022. N=1000, av disse svarer 82 at de eier/disponerer MC/moped.  

Har du vært utsatt noe av følgende når du har kjørt MC/Moped? (flere svar mulig)  
 TOTAL 
BASE 82 
Utforkjøring 8 % 
Sammenstøt med annet kjøretøy 12 % 
Farlig situasjon i forbindelse med forbikjøring 19 % 
Ulykke i forbindelse med forbikjøring 7 % 
Farlig situasjon som skyldes veifeller (grus i veibanen, hull osv.) 35 % 
Ulykke som skyldes veifeller (grus i veibanen, hull osv.) 15 % 
Ingen av disse 50 %