Slapp nyheten: Samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård kom til Grane med nyheten om at E6 Helgeland nå kan sluttføres. Bård Nyland, prosjektleder E6 Helgeland (th)

E6 Helgeland blir fullført med ledige penger fra andre vegprosjekt

Større økonomisk frihet gjør Statens vegvesen mer effektiv og sikrer at det store vegutviklingsprosjektet E6 Helgeland nå kan ferdigstilles, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

I dag slapp samferdselsminister Jon-Ivar Nygård nyheten om at de to siste strekningene i prosjektet E6 Helgeland skal bygges. Statens vegvesen har satt av drøyt 500 millionerkroner til de to parsellene. (Foto over: Slapp nyheten: Samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård kom til Grane med nyheten om at E6 Helgeland nå kan sluttføres. Bård Nyland, prosjektleder E6 Helgeland (th))

– Strekningene er stort sett ferdig planlagt og kan utlyses om kort tid. Behovet for ny veg er betydelig og nå kan vi endelig bygge siste del av dette store prosjektet, sier prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland.

Mer veg for pengene

Gjennom nye fullmakter kan Statens vegvesen selv velge å bygge ut enkelte mindre prosjekt til under 1 milliard kroner, når behovet for bedre trafikksikkerhet og framkommelighet er ekstra stort.  Penger til byggingen hentes ved å omdisponere penger fra prosjekt som ble billigere enn beregnet. Og ved å låne ledige penger fra prosjekt som har fått finansiering, men som av ulike grunner må utsettes, eller ut i en lang anbudsprosess før de kan bygges.

– På denne måten får vi satt mer penger i arbeid uten at det må bevilges mer. Det er en mer fleksibel og effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Totalt får vi faktisk mer veg for pengene, sier direktør for utbygging i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik.

De nye fullmaktene er blant annet etablert for å unngå at bevilgede penger blir stående uvirksom på vegvesenets konto i påvente av at prosjektet de er øremerket til skal kunne bygges.

Her jubles det for penger til å sluttføre E6 Helgeland. Fra venstre stortingsrepresentant, Siv Mossleth (Sp) ordfører i Grane kommune, Ellen Schjølberg (Sp) og prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

Lokal glede

E6 Flyum–Lille Majavatn og E6 Trøndelag grense–Majahaugen var opprinnelig to opsjonsstrekninger på til sammen 9,7 kilometer i vegutviklingskontrakten E6 Helgeland sør. I 2018 ble de tatt ut av kontrakten fordi det ikke var nok penger i prosjektet til å bygge dem.

– Vi er mange som er fornøyd med at vegvesenet nå har brukt sitt nye handlingsrom til å bygge akkurat disse to strekningene. Det har vi ventet lenge på, sier ordfører i Grane kommune, Ellen Schjølberg (Sp)

Nesten bare 90 sone

Når de siste to strekningene står ferdig har Statens vegvesen siden oppstarten i 2015 bygd og utbedret 142 kilometer ny vei gjennom Helgeland. Av dette vil hele 120 kilometer være 90 sone. E6 fra Nordland grense til nord på Saltfjellet vil da med få unntak ha gjennomgående god eller høy standard. Totalt vil det bli brukt 9 milliarder kroner på E6 Helgeland, fra Saltfjellet til Trøndelag grense.