E6 har vært langt dårligere enn kravene på denne strekningen – nå skal det bygges nytt

Ifølge vegvesenet oppfyller ikke E6 Fjerdingen-Grøndalselv dagens krav til veibredde på europavei. Den er svingete, har dårlig bæreevne og er skiltet med lav fartsgrense flere steder.

Torsdag opplyser Statens vegvesen i en pressemelding at Grong kommune har vedtatt og godkjent ny reguleringsplan og vegvesenet har fått nødvendig avtale om kjøp av grunn langs veien med største grunneier, Namdalsbruket.

– Det betyr at vi holder vår tidsplan og kan starte arbeider rett over påske. Dette er svært gledelig, ikke minst fordi vi har planlagt og utviklet dette vegprosjekt på en helt ny og effektiv måte, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen.

Ny E6 har planlagt fartsgrense på 90 km/t. Den får færre avkjørsler og vesentlig bedretrafikksikkerhet.

Den 11 kilometer lange parsellen inngår som en del av det nesten ti mil lange utbedringsprosjektet, E6 Grong til Nordlands grense.