E39 Vinjeøra monterer rekkverk. Foto: Arnt Inge Ødegård

E39 Vinjeøra åpnes for trafikk i dag

Torsdag kveld er vegen ferdig bygd opp igjen og kan åpnes for trafikk.

Driftsentreprenøren Mesta og deres lokale underentreprenør Opsal og Fjelnset AS har jobba lange dager fra kl. 7 til kl. 21 siden 150 meter av E39 ble ødelagt av store nedbørsmengder fra regn og snøsmelting natt til torsdag for to uker siden, melder Statens vegvesen i en pressemelding.

– Mange har gjort en stor innsats, og vi jobber mot gjenåpning av E39 forbi Vinjeøra torsdag kveld 27. januar, sier byggeleder Arnt Inge Ødegård i Statens vegvesen.

Byggeleder Arnt Inge Ødegård i Statens vegvesen på E39 Vinjeøra. Foto: Gunnar Djup

Se oppdaterte vegmeldinger på www.175.no

Entreprenørens mannskaper har blant annet skifta ut fire stikkrenner med nye som er dimensjonert etter dagens krav, og kan takle store nedbørsmengder. I tillegg har de lagt ny lukka drenering langs hele vegen. De har også erosjonssikret bekken ca. 100 meter videre oppover langs vegen.

– Fire gravemaskiner og seks lastebiler var i arbeid i anleggsområdet, og entreprenørens mannskaper har kjørt 2500 kubikk med sprengstein for å gjenoppbygge vegkroppen, sier Ødegård.

De har også brukt 1000 kubikk med pukk og grus for å bygge forsterkningslaget og bærelaget i vegen. Det siste som gjøres før vegen åpnes for trafikk, er å asfaltere strekningen.

Ny vegbelysning blir også montert. Det var rekkverk på begge sider på deler av strekningen som ble ødelagt, derfor er 450 meter med nytt rekkverk nå montert.

Gyda har satt spor
«Gyda» hadde satt kraftige sport etter seg. Slik så E39 Vinjeøra i Trøndelag etter Gydas herjinger. (Foto: Statens vegvesen)