E18 Rugtvedt-Langangen: Nye Veier og EIFFAGE Génie Civil signerer kontrakt for parsell 2

Nye Veier og EIFFAGE Génie Civil har signert kontrakt for utbygging av parsell 2 E18 Lanner-Kjørholt. Parsellen inngår i prosjektet E18 Rugtvedt-Langangen. Med denne kontraktsigneringen er det klart for helhetlig utbygging av den om lag 17 km lange møtefrie strekningen fra Rugtvedt til Langangen.

-Det er gledelig at vi har landet kontrakten på parsell 2 E18 Lanner-Kjørholt. Utbyggingen av de to øvrige parsellene i prosjektet E18 Rugtvedt-Langangen har pågått i halvannet års tid og er i rute. For parsell 2 var det en del av kontrakten fra 2020 at totalentreprenøren skulle utarbeide detaljreguleringsplan. Vi har siden da dessuten vært i en samhandlingsfase blant annet for å optimalisere kryssløsninger på parsellen. Optimaliseringen har også resultert i at vi skal bygge en tunnel på om lag 5,2 km, Grenlandstunnelen. Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet med EIFFAGE Génie Civil, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Det er til tider utfordringer med trafikkavviklingen på E18-strekningen fra Langangen til Rugtvedt særlig i forbindelse med helge- og ferietrafikk.

-Vi er tilfredse med signeringen og nå kan vi gå i gang med utbyggingen også på parsell 2. Jeg er særlig fornøyd fordi vi får en helhetlig utbygging gjennom et område som er vel kjent for at det oppstår forsinkelser i trafikken og problemer med framkommelighet. I tillegg til å løse trafikkavviklingen vil veien utvide bo- og arbeidsmarkedet og bidra til god vekst og utvikling i Grenlandsregionen og faktisk også i Østlandsområdet. Med denne utbyggingen blir det sammenhengende firefelts vei fra Oslo til Dørdal i Bamble. Så trafikantene vil merke stor forskjell i forhold til dagens situasjon når veien åpner i 2025/2026. Sammen med entreprenøren skal vi fortsatt arbeide med å ivareta personsikkerhet i anleggsgjennomføringen, sier Espen Almlid, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Om prosjektet E18 Rugtvedt-Langangen:

  • Hele strekningen er om lag 17 km
  • Den nye firefelts møtefrie veien bygges for fartsgrense 110 km/t
  • 2020 signerte Nye Veier kontrakt med EIFFAGE Génie Civil for utbygging av parsell 1 og 3
  • I kontrakten er det en passus om detaljregulering og samhandling på E18 Lanner-Kjørholt, parsell 2
  • Utbyggingen har en samlet kontraktsverdi på ca 5,8 milliarder kroner eks. mva
  • Det er et komplekst prosjekt med store brukonstruksjoner og tunneler
  • Prosjektet inkluderer bygging av den nye Grenlandsbrua, Langangenbruene og Grenlandstunnelen