Disse kan bli «dødsfeller» og har stått ødelagte i lang tid: – Stort etterslep

Nå vil fylkeskommunen bruke «mye penger» på å rette opp langs Svelvikveien, i følge Svelviksposten (06.01.2021)

Rekkverk langs veien er der for å beskytte oss om uhellet skulle være ute. Det er konstruert for å hindre at kjøretøy forlater kjørebanen og havner utenfor bratte skråninger, i vann eller over i motsatt kjørefelt.

Det brukes også for å hindre kjøretøy i å kollidere med farlige hindringer som bygninger, fjellskrenter og trær, men også for å beskytte sårbare områder utenfor veien, som fotgjengersoner og bensinstasjoner.

Langs Svelvikveien er det ikke overraskende mye rekkverk. Det er rekkverk langs veien både for å forhindre at vi kjører ut av veien og ned i fjorden, i fjellveggen eller der folk ferdes på gangveier.

Flere steder har biler kjørt i rekkverket, slik at det har fått skader. Tidligere i år skrev NRK om feil på rekkverk som gjør det om fra en livredder til et dødsvåpen.

Les hele saken på Svelviksposten