- Mange av veiene til og fra sjømatbedrifter langs kysten er fylkesveier i dårlig stand, spesielt vinterstid. Vi håper at denne tilskuddsordningen vil være til god hjelp i årene som kommer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD

Disse fylkesveiene får statlig økonomisk drahjelp

– Det er behov for å bidra til å utbedre fylkesveier som er viktige for sjømatnæringen, selv om dette er fylkeskommunenes ansvar. Etterslepet på fylkesveiene er stort, og regjeringen har derfor gitt ekstra penger til en tilskuddsordning fra 2020-2021. Nå er tildelingen klar, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tilskuddsordningen kom på plass etter ønske fra Stortinget. Statens vegvesen har hatt ansvaret for å fordele pengene fra tilskuddet. Fylkene har selv søkt om penger til de fylkesveiene de mener har behov for oppgradering.

I Vestland får følgende veier støtte fra neste år:

I Troms og Finnmark får følgende veier støtte fra neste år:

I Nordland får følgende veier støtte:

I Trøndelag får følgende veier støtte:

– Med den langstrakte og varierte kysten og næring i hele landet, har vi sjømatbedrifter på de ytterste øyer og i fjordene våre. Sånn skal det fortsatt være. Mange av veiene til og fra disse bedriftene er fylkesveier i dårlig stand, spesielt vinterstid. Det er ekstra utfordrende for lastebiler å frakte varer til bedriftene, og eksportere sjømat fra kysten til markedet. Vi håper at denne tilskuddsordningen vil være til god hjelp i årene som kommer, sier Hareide.

Fylkene må bidra med 60 prosent av kostnadene og eventuelle kostnadsoverskridelser. Så snart fylkene har dokumentert egenfinansiering og med forbehold om Stortingets bevilgninger for kommende år, vil fylkene få den endelige tildelingen.