Disse fylkene brukte mest og minst på veivedlikehold i 2021

Troms og Finnmark og Nordland fylker brukte mest per innbygger, men det var Viken fylkeskommune som totalt brukte mest på drift og vedlikehold av veiene i fjor. (13.04.2022)

– Dårlige veier fører til bekymring for folk på hverdagsreisene, spesielt i Distrikts-Norge, sier Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Totalt brukte fylkene 12,7 milliarder kroner på drift og vedlikehold av fylkesveiene i 2021. Likevel er det et enormt etterslep på vedlikehold av fylkesveiene, ikke minst fordi det fortsatt bygger seg opp ny slitasje år for år. Statistisk sentralbyrå gir en oversikt over hvor mye kommuner og fylker bruker på drift og vedlikehold og investeringer i vei.

– Forfallet på veinettet vil koste opp mot 100 milliarder å ta igjen. I tillegg kommer nødvendige oppgraderinger og behov for ras- og skredsikring, sier Handagard i NAF.

11 000 kilometer fylkesvei er for smal

Fylkene har ansvaret for til sammen 44 000 kilometer fylkesvei. Mye av veinettet er i dårlig stand. Hull, sprekker, veiskuldre som sklir ut er hverdagskost på norske fylkesveier. Regjeringen har lovet en forpliktende plan for å få ned etterslepet, og skal først kartlegge omfanget.

– Våre undersøkelser viser at rundt en fjerdedel av fylkesveiene er for smale og ikke møter den standarden de burde hatt, sett opp mot trafikken på strekningen. Det må følge midler med planen for fylkesveiene, slik at veinettet møter dagens krav, understreker Handagard.

Fornying og vedlikehold

Det er store forskjeller både på etterslepet i det enkelte fylket og på hvor mye fylkene bruker på drift og vedlikehold. I tillegg blir noen strekninger utbedret ved hjelp av midler som går under investeringer i fylkenes regnskap.

– Noen ganger, på de mest trafikkerte og farlige strekningene, er det kun ny vei som nytter. Andre steder er vedlikehold og fornying av dagens vei det som trengs. Det vil raskt gi resultater for folk, og gjøre hverdagsreisene tryggere. sier Handagard.

Trafikksikkerhetsforeningen støtter NAFs Fylkesvei-krav: 

  • Regjeringen må raskt i gang med den lovede kartleggingen av det faktiske etterslepet, og det må følge midler med planen
  • Deretter må veivedlikehold prioriteres betydelig opp i de kommende statsbudsjettene slik at etterslepet kan fjernes innen 2030
  • Hvis ikke vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er fjernet innen 2030 bør staten overta ansvaret for dagens fylkesveier.
2021-kr Mill. 2021-krKR
Etterslep (mill. kroner) Brukt 2021Per innbygger 2021
Agder5 2378992982
Innlandet5 9431 1082986
Møre og Romsdal7 2421 0513956
Nordland10 7331 0224258
Rogaland3 2441 0122084
Troms og Finnmark10 7581 1654820
Trøndelag5 8401 4853133
Vestfold og Telemark4 6689282186
Vestland16 7541 9333015
Viken5 4352 0941650
72 89112 697 3107 (Snitt per innbygger)