Dette ulykkespunktet er snart historie

5 år gamle Skjøiten bru går snart på pensjon. Da forsvinner en av de største flaskehalsene og ulykkespunktene på rv. 52 i Hemsedal.

Begivenheten er bare drøye tre måneder unna. Og bilistene kan se fram til bedre framkommelighet og trafikksikkerhet på den viktige fjellovergangen mellom øst og vest i Sør-Norge. Rv 52 forbinder rv. 7 fra Gol i Hallingdal med E16 over Filefjell ved Borlaug i Lærdal.

Kontrollingeniør Tine Sørbye og byggeleder Bjørn Kåren Ifarness i Statens vegvesen ved dagens bru som om få måneder blir erstattet av en bedre og tryggere bru i bakgrunnen. Foto: Kjell Wold

15 måneders arbeid

Siden i fjor vår har entreprenøren Hæhre AS bygd ny bru og vel halvannen kilometer veg for å utbedre en strekning som har vært spesielt krevende i vinterhalvåret. Den smale og trafikkfarlige Skjøiten bru fra 1937 erstattes til sommeren med en 90 meter lang betongbru om lag 40 meter nedstrøms dagens bru.

Ny Skjøiten bru er 90 meter lang og åpner til sommeren. (Foto: Kjell Wold)

Mens gamlebrua er smal og krysser elva Mørkedøla med omtrent 90 grader i forhold til vegen på hver side av elva, skrår den nye brua over elva i nesten rett linje med vegen. Vegen nedstrøms har også blitt utvidet fra to til tre felt i en kilometers lengde i bakken opp fra Venås bru.

1,5 km ny veg

Nå bygges de siste 500 meterne med ny veg fram mot brua i løpet av våren, mens ferdiggjøringen av brua også er i god rute etter den vellykkede støpningen av brubanen i vinter. I mellomtiden ledes trafikken forbi anlegget lysregulert på ett felt.

De siste 500 meter med ny veg inn mot ny bru gjøres nå ferdig fram mot sommeren. (Foto: Kjell Wold)

–Vi og entreprenøren er i rute til åpning til sommeren, forteller byggeleder i Statens vegvesen, Bjørn Kåre Ifarnes. Når den nye brua og vegen tas i bruk skal gamlebrua rives.

 Den jobben blir trolig påbegynt etter ferien og ventes ferdig en gang i løpet av september. Da blir bare de to landkarene på her side stående igjen som vegminne etter «sliteren» fra 1930-årene som nå ser målsnora for sin levetid.

Gamle Skjøiten bru fra 1937 er en flaskehals og et ulykkespunkt i dag, men snart kommer bedre tider. (Foto: Kjell Wold)