200 prosjekter skal stanse forfall på riksveiene

I dag presenterte Vegvesenet en ny prioritering av store, framtidige utbyggingsprosjekt på riksveinettet.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland la fram listen over store, framtidige utbyggingsprosjekt på riksveinettet på en pressekonferanse mandag formiddag.

Vegvesenet la også fram en liste med 200 prosjekt i hele Norge som skal «bidra til å stoppe forfallet og gi bedre trafikksikkerhet og framkommelighet på riksveiene».

– Vi prioriterer drift og vedlikehold høyere. Etter flere år med økende etterslep, vil vi snu utviklingen, uttalte vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

- Bare i 2023 gjennomfører Vegvesenet over 200 investeringer og vedlikeholdstiltak i hele landet, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo.
– Bare i 2023 gjennomfører Vegvesenet over 200 investeringer og vedlikeholdstiltak i hele landet, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo.

Med regjeringens forslag om 1,2 milliarder kroner i revidert budsjett til drift og vedlikehold får vi gjort mer, og vi forklarer hvordan, er meldingen fra Statens vegvesen.

– Vi trur dette blir et vendepunkt der vi kan ruste opp riksveiene, sier Hovland.

Midlene kommer i tillegg til 9,4 milliarder kroner som allerede ligg inne i statsbudsjettet for 2023 til drift og vedlikehold av veier, som var 1 milliard mer enn i 2022.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland la fram listen over store, framtidige utbyggingsprosjekt på riksvegnettet på en pressekonferanse mandag formiddag.

Vegvesenet la også fram en liste med 200 prosjekt i hele Norge som skal «bidra til å stoppe forfallet og gi bedre trafikksikkerhet og framkommelighet på riksveiene».

– Vi prioriterer drift og vedlikehold høyere. Etter flere år med økende etterslep, vil vi snu utviklinga, uttaler vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Med regjeringens forslag om 1,2 milliarder kroner i revidert budsjett til drift og vedlikehold får vi gjort meir, og vi forklarer korleis, er meldinga frå Statens vegvesen.

– Vi tror dette blir et vendepunkt der vi kan ruste opp riksveiene, sier Hovland.

Midlene kommer i tillegg til 9,4 milliarder kroner som allerede ligger inne i statsbudsjettet for 2023 til drift og vedlikehold av veier, som var 1 milliard mer enn i 2022.

Mindre investeringer Gjennomføringsplan 2023 – fylkesfordelt.pdf