– Biler passerer ofte bare en halvmeter unna

Innlande fylkeskommune oppfordrer trafikantene til å bli flinkere til å overholde henvisningene der det pågår vegarbeid.

De neste månedene foregår det mye arbeid på og langs fylkesvegene i Innlandet, ifølge en pressemelding.

Blant annet skal 260 kilometer fylkesveg få ny asfalt, kantklipp gjennomføres langs det meste av vegnettet og gjøres utbedringer på mange strekninger.

Veiarbeid viktig

– Mange bilister tar ikke hensyn til skiltene vi setter opp eller venter ikke når det er kø. Nå de ser det er en mulighet tar de ofte sjansen og passerer, gjerne med bare en halvmeter til de som arbeider der. Det er klart at slike situasjoner opplever utrygge og noe vi håper å unngå i sommer, sier Skybak i Fylkeskommunen til Oppland Arbeiderblad.

Han understreker at veiarbeid er nødvendig for å ta inn igjen noe av etterslepet og vedlikeholdet av vegene i Innlandet.

– Arbeid langs vegen bidrar også til å sikre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for trafikantene, påpeker Skybak.

Skybak, som jobber med trafikksikkerhet i Innlandet fylkeskommune, forteller at fylkeskommunen vil drøfte aktuelle tiltak rettet mot trafikanter som ikke følger restriksjonene gjennom anleggsområder med politiet.

Mye veiarbeid pågår i Innlandet denne sommeren, og Innlandet fylkeskommune oppfordrer trafikantene til å følge henvisningene langs vegene.

Vegarbeid viktig for fremkommelighet og trafikksikkerhet

Innlandet fylkeskommune har ansvaret for nær 7000 kilometer veg, og disse vegene har viktige funksjoner i lokalsamfunnene og mellom ulike deler av fylket. Forfallet på fylkesvegene er estimert til over fire milliarder kroner.

– Vegarbeid er nødvendig for å ta inn igjen noe av etterslepet og vedlikeholde vegene våre. Arbeid langs vegen bidrar også til å sikre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for trafikantene. For å ivareta disse viktige funksjonene i samfunnet vil det være noen ulemper i perioden hvor vegarbeidene foregår, men vi oppfordrer trafikantene til å se på dette som en investering for fremtidens fremkommelighet og trafikksikkerhet, sier Arne Fredheim, seksjonssjef for drift og vedlikehold i Innlandet fylkeskommune.