Avisleder: Uholdbar veiprio­rite­ring 

Beslutningen om å utsette byggingen av ny E39 mellom Mandal og Lyngdal bør omgjøres.

Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker avisa Fædrelandsvennen sin mening.

21 mennesker mistet livet

I mai bestemte Nye Veier at byggingen av ny E 39 mellom Mandal og Lyngdal settes på vent. Ordreboka var full og pengesekken tom. Fædrelandsvennen har gjennomgått ulykkestallene på den utsatte strekningen og avdekket en rystende statistikk: Siden 1992 har 21 mennesker mistet livet på den 25 km lange strekningen. To mennesker har omkommet etter at beslutningen om utsettelsen ble gjort.

– Det er voldsomme tall, sier direktør for samfunn og utvikling i Nye Veier, Finn Aasmund Hobbesland. Han beklager at byggingen av ny vei er satt på vent. Pågående veiprosjekter skal fullføres, men Hobbesland lover at ingen andre nye veistrekninger vil bli prioritert før Mandal-Lyngdal.

Det høres i og for seg bra ut, men det faktum at Nye Veier ikke vil sende denne veistrekningen ut på anbud pga pengemangel, betyr dessverre at det kan ta lang tid før prosjektet realiseres. I verste fall veldig lenge.

Skiftende samferdselspolitikk og stramme økonomiske tider gir ikke stort håp om at denne svært ulykkesutsatte strekningen vil bli prioritert i nær fremtid.

Dette kan ikke være måten å bygge vei på framover. 

Da den borgerlige regjeringen etablerte Nye Veier, innebar det en ny måte å bygge veier på. Sentralt i tankegangen var at den klattvise utbyggingens tid skulle være forbi. Lange strekk skulle i stedet bygges av gangen. Sammenhengende motorvei mellom Kristiansand og Stavanger var realistisk. Og rett nok har strekkene blitt lenger.

Men høsten 2022 er også summen denne: I november åpner den nye veien mellom Kristiansand og Mandal. Men når man kommer dit, må man igjen over på den smale og svingete veien som har krevd 21 liv de siste 30 årene.

I Lyngdal er imidlertid arbeidene i gang med en ny parsell. Men den strekningen er bare 10 kilometer lang. Deretter er det tilbake på en farlig og ulykkesutsatt europavei.

Dette kan ikke være måten å bygge vei på framover. Heller ikke når byggekostnadene øker.

De andre konsekvensene er altfor store. Først og fremst i tap av menneskeliv.