Åtte ville ha vegjobben i tolv kommuner. Dette ble vinneren

Statens vegvesens oppdrag med å vedlikeholde riksvegnettet i tolv kommuner i Nord-Rogaland, Ryfylke, Sunnhordland og Hardanger, vekket mange entreprenørers interesse.

Foto over: Dette rekkverket over en kulvert på E134 Avaldsnes skal skiftes. Foto: Statens vegvesen

Slik var konkurransen:

TilbyderTilbudssum ekskl. mva:
Jostein Myge AS fra Avaldsnes19.470.000,00
Landmark Maskin AS fra Bømlo24.854.844,65
Vats Anlegg AS fra Vindafjord26.214.512,54
Mesta AS28.044.017,50
Stord Anlegg AS28.900.370,25
BG Suldal AS      29.928.269,44
Vassbakk og Stol AS fra Karmøy30.006.107,00
BMO Tunnelsikring AS fra Bergen30.557.375,00

– Nå er kontrollregningene gjort, karensperioden er over, og kontrakten er tildelt Avaldsnes-firmaet Jostein Myge AS, sier byggeleder Einar Stange i Statens vegvesen.

Arbeidene skal starte så snart så mulig, og kontraktsperioden er ut året.

Dette skal vi gjøre

– I tunneler skal vi renske med spett, sprøyte betong og bolte, i tillegg til at vi skal legge fiber. Vi skal rydde vegetasjon, etablere gangfelt, oppgradere trafikkøyer og totalt åtte busslommer (her skal vi sette kantstein, og busskur kan bli skiftet ut). Vi skal skifte ut gamle gatelys og skilt, montere nye rekkverk, forbedre grøfter og montere nye vannkummer. Vi skal også utbedre gang- og sykkelveger og vegkanter, legger Stange til.

Det er store variasjoner i oppdragsmengden, noe som understreker kompleksiteten i drift og vedlikehold av vegnettet på riks- og europavegene.

For det å være vegeier handler ikke bare om å bygge nytt. Det handler også om å ta vare på det vi har, understreker Stange.

Dette er kontraktsområdet

I Rogaland går kontrakten gjennom kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn, Vindafjord, Suldal og deler av Hjelmeland.

I Vestland er det Sveio, Stord, Fitjar, Etne og deler av Ullensvang som omfattes.

Vegene de skal arbeides på, er E134, E39 og riksveg 13.