Asfaltering på E6 mellom Mære og Steinkjer kan gi kø og ventetid

E6 mellom Steinkjer og Mære skal asfalteres. Arbeidet starter søndag 26. juni og gjennomføres på kveld og natt. Det kan likevel bli kø og ventetid på strekningen mens arbeidet pågår.

Søndag 26. juni starter asfaltering av E6 mellom Mære og Steinkjer. Arbeidet skal foregå fra kl. 2100-0600. Det tas sikte på å gjennomføre arbeidet i løpet av 12 skift, slik at strekningen er ferdig tidlig i uke 28, om alt går etter planen.

– Det er midtdeler på strekningen, så selv om arbeidet foregår på kveld og natt, ber vi om at trafikantene tar høyde for at det kan oppstå kø og ekstra ventetid mens arbeidet pågår, sier byggeleder Kristian Ulstad.