Arbeidet med midlertidig bru på Tretten i rute

Arbeidet med fundamentene går etter planen. I midten av mars starter monteringa av den midlertidige brua på Tretten.

Fylkeskommunens entreprenør skal bygge to nye fundament og reparere de tre som står igjen etter brua som falt ned. 

Fundamentene må være sterke nok til å stå i flere år og tåle flere vårflommer.

Foto over: Det er stor byggeaktivitet på østsida av Lågen, der Dobloug Entreprenør skal bygge to helt nye fundament for den midlertidige brua. Foto: Anders Fosse Skjåk

Mildt i februar

Arbeidet med å støpe fundament under vann har gått greit og tatt kortere tid enn forventet. 

Samtidig har det vært lengre ventetid enn normalt på noen materialer, blant annet stål. 

– Været har vært gunstig i vinter. Det har vært mildt i hele februar. Det er bra når en skal støpe i betong, sier prosjektleder Rolf Klemetrud i Innlandet fylkeskommune. 

Den gamle steinpilaren på vestsida av Lågen er reparert og har blitt bygget på for å holde den midlertidige brua.Foto: Anders Fosse Skjåk

Ett fundament er ferdig

På vestsida av Lågen er arbeidet med å reparere det gamle steinfundamentet ute i elva og tilpasse det til den midlertidige brua, ferdig. 

Entreprenøren jobber fortsatt med å reparere fundamentet som er lengst inne på land på den sida av Lågen.

– Nå skal vi forskale for å armere, før vi kan støpe betong på det vestre landkaret. Statens vegvesen kommer til å starte derfra, når de skal montere beredskapsbrua, sier Klemetrud. 

Starter montering i mars 

Vegvesenet begynner å montere brudekket i midten av mars. Arbeidet med å skyve ut elementene og sette dem sammen kommer til å vare ut april. 

– Vi må være ferdig med alt arbeid i Lågen innen 15. april, blant annet på grunn av vårflommen. Vi regner med å være klare til å fjerne fyllinga som er lagt ut i elva på vestsida i løpet av mars. Dermed vil kapasiteten til å ta unna vannføringa på stedet doble seg, sier Klemetrud.

Arbeider nær E6

På østsida av Lågen får den midlertidige brua et helt nytt fundament ute i elva. Arbeidet med å støpe nytt fundament under vann er ferdig, men det står igjen å støpe over vann. 

På østsida har entreprenøren også jobbet ei stund med det nye fundamentet som skal stå nærmest E6. 

Mens dette foregår, går trafikken på E6 litt lenger bort fra elva, i en sving rundt anleggsområdet. Fartsgrensa er satt ned til 40 km i timen på grunn av dette.

– Når dette fundamentet er ferdig, flytter vi trafikken tilbake dit den vanligvis går på E6. Så begynner den siste delen av betongarbeidet, det vil si på landkaret på østsida, sier Klemetrud.

Klar for trafikk i mai

Når brua har blitt skjøvet ut og montert sammen, mellom landkarene, er det fortsatt en del arbeid igjen. 

– Vegene på begge sider av brua skal repareres og gjøres klare til bruk etter anleggsarbeidet. Vi skal også sette opp lysanlegg for å regulere trafikken, som skal gå i én kjøreretning om gangen, regulert med lyssignal. Vi håper å ha brua klar for trafikk i løpet av mai, sier Klemetrud.

Det blir eget felt for gående og syklende på den midlertidige brua på Tretten.