Åpning av ny gang- og sykkelveg for E6 Driva-Hevle

– Dette er en virkelig en gledens dag, jublet ordfører Geir Arild Espnes i Oppdal kommune under åpningsmarkeringen for ny gang- og sykkelveg for strekningen mellom Driva og Hevle.

Foto: Fra venstre bak: prosjektleder Janne Staulen Venes, avdelingsdirektør Ruth Myklebust, ordfører Geir Arild Espnes og entreprenør Stian Brenden. Foran: byggeleder Per Fladvad. Foto: Statens vegvesen.

Den offisielle åpningen ble markert ved at barn og unge gikk i tog sammen med ordføreren gjennom den nye undergangen ved Drivdalen oppvekstsenter.

Lokale forkjempere har stått på

– Dette har mange kjempet for å få til i mange år, sa en strålende glad ordfører som kom syklende til åpningsmarkeringen.

– Det er flere lokale forkjempere som virkelig har stått på, samtidig må vi takke både Statens vegvesen og entreprenører for fin gjennomføring, godt samarbeid og et flott anlegg.

4 km sammenhengende gang- og sykkelveg

Utgangspunktet for prosjektet er en reguleringsplan fra 2015. Gleden til barna på Drivdalen oppvekstsenter etterlot ingen tvil om at dette er et etterlengtet og viktig prosjekt.

Prosjektet gir gang- og sykkelveg fra Tverrlina sør for Driva og helt til Oppdal sentrum og har hatt en samlet kostnad på ca. 36 millioner kroner. Gjennom første del av prosjektet, hvor Lesja Bulldozerlag var entreprenør, ble det bygd 3,6 kilometer gang- og sykkelveg med kulvert under E6 ved Hevle. Denne strekningen ble ferdigstilt og tatt i bruk høsten 2020.

Når det andre byggetrinnet formelt åpnet i dag, så blir det sammenhengende gang- og sykkelveg langs E6 mellom Driva og Hevle, totalt 4 kilometer. Entreprenør for andre byggetrinn har vært Stian Brenden Maskinservice.

Bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet

– Dette har vært et fremkommelighetsprosjekt, som gjør at det blir enklere, raskere og bedre for gående og syklende langs denne strekningen, sa avdelingsdirektør Ruth Myklebust fra Drift og vedlikehold midt som representerte Statens vegvesen som byggherre under åpningsmarkeringen.

Hun understreket at prosjektet også er et trafikksikkerhetsprosjekt som gir et betydelig løft for trafikksikkerheten, og da ikke minst for oppvekstsenteret.

– Prosjektet løser ikke alle utfordringene i dette området. Vi har fått innspill om og fulgt debatten knyttet til de utfordringene som fortsatt gjenstår. Det tar vi på alvor. Vi er glade for at kommunen har tatt initiativ til en prosess knyttet til dette, og Statens vegvesen vil bidra aktivt som fagressurs i dette arbeidet. Her må alle involverte parter jobbe aktivt og godt sammen framover for å finne løsninger for de utfordringene som gjenstår.

Gav refleksvester til oppvekstsenteret

Myklebust benyttet anledningen til å minne om det personlige ansvaret hver enkelt av oss har når vi ferdes i trafikken.

– Trafikksikkerhet handler om å gjøre eksisterende og ny infrastruktur sikrest mulig, men det handler også om de personlige valgene hver enkelt av oss tar når vi ferdes i trafikken. Og en av de viktigste tingene vi alle kan gjøre i trafikken er å synes. Det er spesielt aktuelt nå som høstmørket har satt inn og vinteren nærmer seg. Å bruke refleks er noe av det enkleste som du kan gjøre for å beskytte deg selv og dine. Undersøkelser viser at ca. 40 prosent av alle fotgjengerulykker skjer i mørket. En bilist som kjører med nærlys i 50 kilometer i mørket har kun 2 sekunder for å oppdage deg. Bruker du derimot refleks vil bilisten se deg 10 sekunder før. Disse sekundene kan i ytterste konsekvens være forskjellen på liv og død.

Statens vegvesen overrakte på den bakgrunn refleksvekster til alle barn og unge som går på oppvekstsenteret.

Under markeringen ble det delt også delt ut blomster som en oppmerksomhet til Stian Brenden Maskinservice som har vært entreprenør for andre byggetrinn, som takk for godt samarbeid.