Antallet ulykker ved forbikjøring og påkjøring av parkerte kjøretøy øker

I fjor økte antallet skader ved forbikjøring med 32 prosent, viser ferske tall fra forsikringsselskapene.

I 2021 var det 8748 skadetilfeller ved forbikjøring. I fjor økte tallet til 11 563. Det går frem av skadestatistikken til Finans Norge, som organiserer alle forsikringsselskapene her i landet.

– Det er bekymringsfullt at antallet kollisjoner ved forbikjøring øker kraftig, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

– Om det er flere som tar unødvendige sjanser, er vanskelig å si. Ved forbikjøring er skadepotensialet naturlig nok mye mer alvorlig enn hvis du er så uheldig å rygge borti en bil på et trangt parkeringshus, sier han.

Antallet parkeringsskader økte også i fjor: Opp fra 87 676 skadetilfeller med påkjørt parkert kjøretøy i 2021 til drøyt 103 000 i fjoråret. Tallet på ryggeulykker økte fra 56 524 til 58 977.

– I praksis er disse to ulykkestypene i slekt. De skjer gjerne i lav hastighet på en parkeringsplass eller på et p-hus, og skadene blir heldigvis ofte ikke så omfattende. Det er sjelden personskader ved parkeringsulykker, understreker kommunikasjonssjefen i If.