Antall skadde på elsparkesykkel er kraftig redusert

Tiltakene for å øke trafikksikkerheten med elsparkesykler fungerer slik de er ment å gjøre. Fra 2021 til 2022 er antall skadde på elsparkesykkel i Oslo redusert med 64 prosent.

Illustrasjonsfoto over: iStockPhoto/TSF

I 2021 ble 1878 personer skadet på elsparkesykkel i Oslo. I 2022 var tallet redusert til 673, en nedgang på 64 prosent. Det viser tall fra Oslo skadelegevakt.

Størst nedgang om sommeren

– Regelendringene som er gjort de siste par årene, har fungert. Det er vi veldig glade for. Det lover også godt for vår- og sommersesongen i år, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for Trafikksikkerhet i Statens vegvesen. Hun viser spesielt til reduksjonen i antall skader om sommeren. I månedene mai til august, perioden med mest bruk av elsparkesykler, ble antall skader redusert med 74 prosent fra 2021 til 2022. I juni og juli 2021 behandlet Oslo skadelegevakt i gjennomsnitt 14 elsparkesykkelskader hver eneste dag. I 2022 var tallet redusert til gjennomsnittlig tre slike skader hver dag.

Flere ulike regelendringer

Det er både kommunale og statlige regelendringer som ligger bak den positive utviklinga. I juni 2021 vedtok Stortinget en ny lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn. Denne loven gjorde det mulig for kommunene å regulere utleievirksomheten i sin kommune. I Oslo ble det besluttet å mer enn halvere antall utleie-elsparkesykler, og også innføre nattestenging fra kl 23 til 05 på utleievirksomheten.

Fra statens side ble det bestemt at den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for kjøring med små elektriske kjøretøy. Det ble også satt en nedre aldersgrense på 12 år for å kjøre elsparkesykkel, og for barn under 15 år er det påbudt å bruke hjelm. Fra 1. januar 2023 er det også krav om ansvarsforsikring for disse kjøretøyene.

Venter nye former for mikromobilitet

– Jeg tror ikke vi har sett enden på denne utviklinga. Vi må være forberedt på at vi kan få andre former for mikromobilitet i framtida. Det fyller åpenbart et behov, sier Ranes.